Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

Pytania dotyczące WagwEU


Czym jest delegowanie?

q-a-down.png

Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

q-a-down.png

Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani?

q-a-down.png

Jakie zmiany nastąpiły dniem 30 lipca 2020 r. po zmianie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych?

q-a-down.png

Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani w sektorze transportu?

q-a-down.png

Jakie obowiązki administracyjne wynikają z ustawy WagwEU?

q-a-down.png

Co dzieje się w przypadku niezgodności z WagwEU?

q-a-down.png

W jaki sposób jest egzekwowana ustawa?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej