Instytucje

SVB

Holenderski ZUS odpowiedzialny m.in. za wypłaty zasiłków.

Kontakt do oddziału w Amsterdamie:
(020) 656 5656 – połączenie z Holandii
+31 20 656 5656 – połączenie z zagranicy

UWV

UWV zapewnia doradztwo i pomoc w znalezieniu pracy, oraz zajmuje się wypłatą ubezpieczeń pracowniczych.

Kontakt w j. niderlandzkim i angielskim:
(088) 898 20 01 – połączenie z Holandii
+31 88 898 20 01 – połączenie z zagranicy

UWV WERKbedrijf

Holenderski urząd pracy pomagający znaleźć zatrudnienie.

Kontakt w j. niderlandzkim:
0800 - 80 01 – darmowe połączenie

Belastingdienst

Holenderski urząd skarbowy, zajmujący się m.in. pobieraniem podatków.

Kontakt dla cudzoziemców:
(055) 538 53 85 – z Holandii
+31 55 538 53 85 – z zagranicy

Inspectie SZW

Holenderska inspekcja pracy zajmuje się sprawami sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy.

Kontakt w j. niderlandzkim:
0800 – 5151 – darmowe połączenie z Holandii
+31 70 333 44 44 – z zagranicy

Ministerstwo
Spraw Społecznych
i Zatrudnienia (SZW)

Holenderskie ministerstwo odpowiedzialne jest
za politykę migracyjną oraz rynek pracy.

Kontakt:
1400 – z Holandii
+31 77 465 67 67 – z zagranicy

Stowarzyszenie SNCU

Stowarzyszenie udzielające informacji na temat CAO oraz nadzorujące przestrzeganie przepisów CAO.

Kontakt (również w j. polskim):
0800-7008 – darmowe połączenie z Holandii
+31 85 210 40 80 – płatne połączenie
pytania: helpdesk@sncu.nl

FNV

Największy holenderski związek zawodowy.

Kontakt w j. angielskim i niderlandzkim:
+ 31(0) 88 - 368 0 368

CNV

Chrześcijański związek zawodowy,
jeden z największych w Holandii.

Kontakt w j. niderlandzkim:
(030) 751 10 01 – z Holandii
+31 30 751 10 01 – z zagranicy

Organizacja FairWork

Ogranizacja oferująca wsparcie osobom, których prawa w miejscu pracy są łamane.

Kontakt:
+31(06) 158 23 530 – w j. polskim
+31(020) 760 08 09 – w j. niderlandzkim

Fundacja BarkaNL

Fundacja zapewniająca wsparcie i pomoc imigrantom
z Europy Środowo-Wschodniej mieszkającym na terenie Holandii.

Kontakt w j. polskim:
+31 0652 83 29 88 – Katarzyna Siwik
+31 0621 42 92 57 – Katarzyna Skrobol

Advies voor Polen

Fundacja udzielająca w Holandii porad prawnych.

Kontakt telefoniczny i porady w j.polskim
w każdy czwartek w godz. 10.00-13.00
0 6 434 53 784
0 6 285 54 539
e-mail: info@avp-prawo.nl

IDHEM-Xtra

Haska fundacja udzielająca wsparcia imigrantom z Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt:
e-mail: idxem@xtra.nl
+31 70 365 81 53

Policja

Holenderska policja składa się z 25 sił regionalnych oraz Narodowej Agencji Policji holenderskiej.

Alarmowy: 112 (darmowe połączenie)
Kontakt:
0900-8844 – z Holandii
+31 34 357 88 44 – z zagranicy

Holenderski Instytut Praw Człowieka

Instytut udzielający niezbędnych informacji oraz podejmuje interwencje w przypadku łamania praw człowieka.

Kontakt:
(030) 253 70 38 – z Holandii
+31 30 253 70 38 – z zagranicy

Pogotowie

Jest to system wstępnej opieki szpitalnej.

Alarmowy: 112 (darmowe połączenie)

Ambasada RP
w Hadze

Ambasada polska zajmuje się m.in. sprawami konsularnymi, np. uzyskanie paszportu lub pomoc
w nagłych wypadkach.

Kontakt w j. polskim:
+31 70 70 11 037 – poniedziałek-piątek 09:00-17:00

+31 615 852 600 - telefon alarmowy do dyżurnego konsula - UWAGA! Telefon ten nie jest telefonem informacyjnym, lecz służy jedynie do kontaktu
w sytuacjach NAGŁYCH i wymagających natychmiastowej interwencji konsula (np. zgony, wypadki obywateli polskich na terenie Holandii). Funkcjonuje on wyłącznie PO godzinach pracy urzędu
i w dni wolne od pracy - weekendy i święta.

Główny Inspektorat Pracy

Polski urząd zajmujący się sprawdzaniem warunków pracy, przestrzegania kodeksu pracy i przepisów BHP.

Kontakt:
+48 22 391 82 15

KCIK

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi działające w Polsce.

Kontakt:
+48 22 628 01 20 – w j. polskim

Fundacja La Strada

Fundacja przeciwdziałająca handlowi ludźmi i pracy przymusowej działająca w Polsce.

Kontakt w j. polskim:
+48 22 628 99 99

Armia Zbawienia

Armia Zbawienia prowadzi w Polsce
Punkt Weryfikacji Ofert Pracy na rynku UE, poradnictwo na temat praw pracowniczych oraz program reintegracji na rynku pracy osób powracających do Polski.

Kontakt do Punktu Weryfikacji Ofert Pracy:
pon-czw.: 9:00-16:00
+48 574 482 744