Informacja wz. z COVID-19

Informacja ogólna

Przed przyjazdem

Informacje dla pracowników

Informacje dla pracodawców

Informacje dla pracodawców

Informacje i działania dotyczące COVID-19 są stale monitorowane i uaktualniane 
w razie potrzeby. 

Na stronie internetowej rządu Rijksoverheid można znaleźć informacje na temat 
bieżącej sytuacji oraz pytania i odpowiedzi (w j.niderlandzkim). 

Niniejsze pytania i odpowiedzi mają na celu wsparcie pracowników, organizacji pracodawców i związków zawodowych, które otrzymują wiele pytań. 
Na podstawie niniejszych pytań i odpowiedzi nie można dochodzić żadnych praw.
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej rządu. 


Definicja zastosowana w prezentowanych niżej informacjach:
Pracownik mobilnyto pracownik, który pochodzi z jednego z krajów członkowskich UE i tymczasowo pracuje w innym kraju członkowskim UE.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?

q-a-down.png

W jaki sposób jako pracodawca mogę zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy?

q-a-down.png

Co mogę zrobić, gdy pracownicy mobilni mieszkający razem zachorują?

q-a-down.png

Jak postępować z chorym pracownikiem w miejscu pracy?

q-a-down.png

Czy nadal mogę rejestrować pracowników mobilnych w RNI / BRP?

q-a-down.png

Czy rząd może pomóc pracownikom mobilnym, agencjom pracy tymczasowej i pracodawcom w zapewnieniu zakwaterowania w sytuacji zachorowania pracownika lub w nagłych przypadkach?

q-a-down.png

Czy powinienem/powinnam odsyłać pracowników mobilnych do ich kraju pochodzenia?

q-a-down.png

Mój pracownik jest zarażony COVID-19 i przebywa w miejscu zakwaterowania udostępnionym przeze mnie. Czy jestem zobowiązany/zobowiązana do umożliwienia pracownikowi odbycia kwarantanny w miejscu zakwaterowania?

q-a-down.png

Czy pracodawcy wolno poddać pracowników mobilnych profilaktycznym badaniom na obecność COVID-19, np. w przypadku gorączki?

q-a-down.png

Jakie zasady obowiązują w przypadku wspólnego transportu pracowników mobilnych z miejsca zamieszkania do pracy?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej