Rodzina i edukacja

Nauka języka holenderskiego

Szkoła

Studia

Małżeństwo

Narodziny dziecka

Pogrzeb

Pogrzeb

  • Formalności pogrzebowe lepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie

  • Sprawdź, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty

  • Pamiętaj o kosztach organizacji pogrzebu w Polsce

Formalności związane z pochówkiem najczęściej powierza się domom pogrzebowym, które uporają się z większością spraw. Jest to szczególnie istotne w przypadku organizacji w Polsce pogrzebu osoby, która zmarła w Holandii. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy pogrzebowej, która zajmuje się międzynarodowym transportem zwłok.

Dom pogrzebowy przejmuje obowiązek uzyskania niezbędnych dokumentów:

• aktu zgonu wydanego na druku międzynarodowym (uittreksel uit de overlijdensate) przez niderlandzką gminę, w której nastąpiła śmierć danej osoby;
• przepustki przewozowej (laisser-passer voor lijken), która pozwoli na transport zwłok poza granice kraju;
• karty zgonu (medische verklaring) lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu;
• zaświadczenia wydanego przez urzędnika gminy niderlandzkiej, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok (geneeskundige verklaring).

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ PRZEKAZAĆ FIRMIE POGRZEBOWEJ?

q-a-down.png

ILE KOSZTUJE ORGANIZACJA POGRZEBU?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej