Zasiłki i dodatki

Zasiłek dla bezrobotnych

Dodatek mieszkaniowy

Zasiłki rodzinne

Dodatek mieszkaniowy

  • Szukaj mieszkań z możliwością zameldowania

  • Jeżeli Twoje dochody się zmienią, sprawdź, czy nadal przysługuje Ci prawo do dodatku mieszkaniowego

  • Jeżeli Twoje dochody są zbyt wysokie, by otrzymywać dodatek – poinformuj o tym urząd skarbowy

Jeżeli Twoje dochody nie są wysokie, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (huurtoeslag). O taki dodatek mają prawo się starać tylko osoby, które wynajmują mieszkanie (nie pokój) i są zameldowane w danej gminie. To, czy dodatek zostanie przyznany i jaka będzie jego wysokość zależy od otrzymywanego wynagrodzenia oraz wysokości płaconego czynszu.

WAŻNE!
Dodatek jest przyznawany na podstawie wysokości dochodów. Jeżeli Twoje zarobki wzrosną, musisz powiadomić o tym urząd skarbowy. To Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby sprawdzić, czy po zmianie dochodu nadal przysługuje Ci dodatek. Jeżeli urząd zorientuje się, że pobierałeś świadczenie bezprawnie, nie tylko nakaże zwrot dodatków, ale może też nałożyć na Ciebie karę.

JAKIE SĄ WYMAGANIA FINANSOWE, ŻEBY DOSTAĆ DODATEK?

q-a-down.png

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej