Zasiłki i dodatki

Zasiłek dla bezrobotnych

Dodatek mieszkaniowy

Zasiłki rodzinne

Zasiłek dla bezrobotnych

  • Szukaj pracy z umową – tylko wtedy odprowadzane są za Ciebie składki

  • Po utracie pracy aktywnie szukaj nowego zatrudnienia

  • Jeśli wiesz, że stracisz pracę, złóż wcześniej wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

W Holandii, podobnie jak w Polsce, kiedy stracisz pracę, możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering).

O zasiłek mogą się ubiegać osoby, które:
  • Przepracowały co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni;
  • Utraciły pracę nie ze swojej winy (jeżeli więc zrezygnowałeś z pracy lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, nie możesz się ubiegać o zasiłek);
  • Posiadają kopię ostatniej umowy i paski wypłat (tzw. salaris) z ostatnich 3 miesięcy;
  • Są natychmiastowo dyspozycyjni do podjęcia nowej pracy i przebywają w Holandii.

JAK DŁUGO MOGĘ OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK?

q-a-down.png

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU?

q-a-down.png

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK?

q-a-down.png

PO ZWOLNIENIU Z PRACY DOSTAJĘ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH. CZY ZACHOWAM GO, GDY WRÓCĘ DO SWOJEGO KRAJU?

q-a-down.png

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC?

q-a-down.png

q-a-down.png

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej