Obowiązek notyfikacji

Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Ogólne zasady notyfikacji

Obowiązek notyfikacji

Od 1 marca 2020 r. pracodawcy zagraniczni i osoby samozatrudnione z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mają obowiązek zgłaszania czasowego oddelegowania do pracy w Holandii. Muszą oni wskazać na holenderskim internetowym portalu notyfikacyjnym pracę, jaką będą wykonywać, czas jej realizacji oraz czy sprowadzają swoich pracowników. Należy zgłosić również przyjazd wszystkich delegowanych pracowników. Państwami należącymi do strefy EOG są wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem english.postedworkers.nl.

Czasowe oddelegowania do pracy, których data rozpoczęcia przypada na dzień 1 marca 2020r. lub później, można zgłaszać za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego.

Kto ma obowiązek notyfikacji?

q-a-down.png

Dane do zgłoszenia

q-a-down.png

Polecane

Sektor transportu. Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej