Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Pracodawca zagraniczny

Czy jesteś zagranicznym pracodawcą z UE, EOG lub Szwajcarii i masz obowiązek zgłoszenia delegowania? Czy masz realizować tymczasową usługę lub zlecenie w Holandii? Jeśli tak, musisz dokonać zgłoszenia za pomocą holenderskiego portalu notyfikacyjnego.

Czy jesteś osobą samozatrudnioną z UE, EOG lub Szwajcarii? Czy przybywasz do Holandii, by pracować tymczasowo? W takim przypadku również musisz dokonać zgłoszenia. Dowiedz się, czy obowiązuje to również Ciebie.

Zgłoszenie jest ważne

Zgłoszenie pozwala rządowi sprawdzić, czy pracownicy delegowani pracują w bezpiecznych, zdrowych i sprawiedliwych warunkach. Obejmuje to prawo do płacy minimalnej, wystarczających przerw, bezpiecznego miejsca pracy, równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz minimalnej liczby dni urlopu.

Obowiązek zgłoszenia stanowi część Ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, WagwEU). Holenderska ustawa wynika z europejskiej Dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Prawa i obowiązki

Pracownikom, którzy są tymczasowo delegowani do pracy w Holandii przysługują podstawowe warunki pracy obowiązujące w tym kraju. Jesteś zobowiązany im je zaoferować. Poza obowiązkiem zgłoszenia danych, masz również wiele innych obowiązków administracyjnych. Więcej możesz przeczytać na stronie prawa i obowiązki.

Jak wygląda proces zgłaszania od Twojej strony

Zgłoszenia można łatwo dokonać za pomocą holenderskiego portalu notyfikacyjnego. W tej animacji wyjaśniamy, jak tego dokonać.

Proces zgłaszania

Dokonanie zgłoszenia danych delegowanych pracowników obejmuje dwa kroki. Zarówno Ty, jak i holenderski usługobiorca musicie prawidłowo dokonać zgłoszenia. Upewnij się, że zgłoszenie jest prawidłowe, zanim delegowany pracownik rozpocznie pracę.

Ważne! Jeśli nastąpiły jakichkolwiek zmiany w oddelegowaniu, musisz je zgłosić za pomocą portalu notyfikacyjnego. Usługobiorca ponownie sprawdzi zmienione zgłoszenie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego zgłoszenie jest ważne?

Zgłoszenie pozwala rządowi sprawdzić, czy pracownicy delegowani pracują w bezpiecznych, zdrowych i sprawiedliwych warunkach. Obejmuje to prawo do płacy minimalnej, wystarczających przerw, bezpiecznego miejsca pracy, równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz minimalnej liczby dni urlopu.

Kiedy muszę dokonać zgłoszenia?

Dokonaj zgłoszenia o delegowaniu do pracy i o pracownikach, zanim przybędziesz do Holandii. Usługobiorca sprawdzi następnie, czy zgłoszenie jest prawidłowe.

A co, jeśli dojdzie do zmian w międzyczasie?

Czy nastąpiły zmiany w oddelegowaniu pracownika? Na przykład, czy nowy pracownik przybywa do pracy w ramach oddelegowania lub będziesz wykonywać zlecenie w Holandii dłużej niż to było zaplanowane? W takim razie musisz zgłosić tę zmianę za pomocą portalu notyfikacyjnego. Usługobiorca ponownie zweryfikuje zmienione zgłoszenie.

Jakich informacji potrzebuję, by dokonać zgłoszenia?

Między innymi zadawane są pytania o rodzaj pracy, czas trwania oddelegowania, adres miejsca pracy oraz dane pracowników. Pomocna może być ta karta, która zawiera listę z najważniejszymi informacjami, które Ty, jako pracodawca, potrzebujesz do dokonania zgłoszenia. W ten sposób będziesz dobrze przygotowany/a i gotowy/a do jak najszybszego dokonania zgłoszenia.

Co się stanie, jeśli nie dokonam zgłoszenia pracowników lub zgłoszenie będzie nieprawidłowe?

Zgłoszenie jest obowiązkowe. Jeśli nie dokonasz zgłoszenia danych Twoich pracowników, ryzykujesz grzywnę, podobnie jak usługobiorca. Kwoty grzywien możesz zobaczyć tu.

Kontrolę w tym zakresie przeprowadza to holenderska inspekcja pracy. Upewnij się, że zgłoszenie jest prawidłowe, zanim oddelegowany pracownik rozpocznie pracę. W ten sposób upewnisz się, że nie zostaniesz ukarany/a grzywną i pomagasz tworzyć uczciwy rynek pracy.

Zatrudniam stronę trzecią. Jak w takim przypadku działa zgłoszenie?

Czy zatrudniasz stronę trzecią do pracy w Holandii? Jeśli tak, mowa o podwykonawstwie. W takim przypadku to Ty jesteś usługobiorcą. Podwykonawca dokonuje zgłoszenia, a Ty je sprawdzasz. Czy delegujesz również własnych pracowników? Jeśli tak, musisz dokonać zgłoszenia ich danych.

Wyjątki od obowiązku zgłoszenia

Czasem nie musisz dokonywać zgłoszenia. Nie musisz dokonywać zgłoszenia danych Twoich pracowników, jeśli:

  • Twoja firma ma siedzibę w Holandii, a Twoi pracownicy mają holenderską umowę;
  • delegujesz pracowników w ramach holenderskiego terytorium;
  • Twoi pracownicy pracują w określonych sektorach. Informacja o tych sektorach dostępna jest tutaj;
  • Twoi pracownicy są w Holandii, by wykonywać określony rodzaj pracy dorywczej. Należą do nich spotkania biznesowe, konserwacja i naprawy awaryjne oraz branie udziału w konferencjach. Informacja nt. prac dorywczych i obowiązujących przepisów można znaleźć tutaj.

Pamiętaj!

  • Czy jesteś osobą samozatrudnioną? Informacja nt. sektorów, w przypadku których nie trzeba dokonywać zgłoszenia można znaleźć tutaj. A jeśli nie pracujesz w żadnym z tych sektorów? Wówczas nie musisz dokonywać zgłoszenia.
  • W sektorze transportu obowiązują inne przepisy. Możesz je znaleźć tutaj.      
  • W przypadku osób pochodzących z kraju trzeciego należy zawsze dokonać zgłoszenia ich danych. W tym przypadku nie ma wyjątków.
  • Czasem musisz jedynie dokonać zgłoszenia raz na rok. Można to zrobić za pomocą notyfikacji rocznej.
  • Czy jako zagraniczny pracodawca lub osoba samozatrudniona zatrudniasz zewnętrzną spółkę lub osobę samozatrudnioną z innego państwa członkowskiego, by pracowała dla Twojego usługobiorcy w Holandii? Nazywamy to podwykonawstwem. W tym momencie jesteś podwykonawcą usługobiorcy. Zewnętrzna spółka dokonuje zgłoszenia danych swoich pracowników. Osoba samozatrudniona dokonuje zgłoszenia swoich danych, jeśli ma obowiązek dokonania notyfikacji. W takim przypadku musisz sprawdzić zgłoszenie.

Masz wątpliwości? Poproś o poradę swojego doradcę do spraw kadr (HR) lub sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Delegowani pracownicy z obywatelstwem spoza UE, EOG lub Szwajcarii (obywatele krajów trzecich)

Czy tymczasowo delegujesz pracowników z obywatelstwem spoza UE, EOG lub Szwajcarii do pracy w Holandii? W takim przypadku również istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia, a Twoim pracownikom przysługują podstawowe warunki zatrudnienia w Holandii. Zastosowanie mogą mieć także dodatkowe przypisy. Na przykład, pracownik z kraju trzeciego, który został oddelegowany do pracy w Holandii na więcej niż 3 miesiące musi mieć zezwolenie na pobyt. Tutaj możesz zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami dla pracowników spoza obszaru UE, EOG i Szwajcarii.

Dokumenty