Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Transport

W przypadku sektora transportu istnieją pewne wyjątki od zasad notyfikacji.

Większa część transportu jest wyłączona z obowiązku notyfikacji. Transport drogowy towarów może być notyfikowany w ramach notyfikacji rocznej.

Notyfikacja roczna

Możesz skorzystać z notyfikacji rocznej, jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym lub osobą samozatrudnioną w sektorze transport drogowego towarów (wg Ogólnej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, grupa H 49.4). Dotyczy to również usług świadczonych na rzecz usługobiorcy w Holandii.

Jako pracodawca zagraniczny, od 2 lutego 2022 r. dokonujesz zgłoszenia za pomocą nowego europejskiego portalu działalności transportowej Transport drogowy – zgłoszenie delegowania w ramach nowej dyrektywy 2020/1057/UE. Dotyczy to przewozów kabotażowych i pozabilateralnych. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem europejskiego portalu nie trzeba składać rocznego zgłoszenia za pośrednictwem niniejszej strony. Przeczytaj więcej tutaj.

Brak obowiązku notyfikacji

Jako pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona nie musisz zgłaszać usługi realizowanej w ramach sektorów określonych przez następujące kody SBI (SBI stanowi holenderską wersję Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, inaczej NACE):

H) Transport i gospodarka magazynowa, grupy:

  • 49.1 Transport kolejowy pasażerski (z wyłączeniem tramwaju i metra);
  • 49.2 Transport kolejowy towarów;
  • 49.3 Transport lądowy pasażerski;
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem, że praca ta polega wyłącznie na przewozie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii;
  • 50 Transport wodny;
  • 51 Transport lotniczy;
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska.

Notyfikacji musisz dokonać, jeśli pracujesz w jednej z pozostałych kategorii

Wszystkie sektory są zdefiniowane na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej w języku niderlandzkim i angielskim.

W celu uzyskania więcej informacji o układach zbiorowych w sektorze transportu oraz o ich przestrzeganiu, należy odwiedzić stronę fundacji Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).