Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

O obowiązku notyfikacji

Zagraniczni pracownicy tymczasowo delegowani do Holandii muszą być zgłoszeni holenderskim władzom. Dotyczy to pracowników z UE, EOG i Szwajcarii. Poprzez zgłoszenie pracowników rząd może zapewnić, że mogą oni pracować w bezpiecznych, zdrowych i sprawiedliwych warunkach. I że obowiązują prawidłowe, holenderskie warunki pracy. W ten sposób przeciwdziałamy nieuczciwej konkurencji.

Sposób postępowania

Notyfikacja pracowników składa się z trzech etapów. Zarówno holenderski usługobiorca, jak i zagraniczny pracodawca lub osoba samozatrudniona mają w tym swój udział. Wspólnie odpowiadają za notyfikację.

Obowiązek

Notyfikacja jest obowiązkowa. Jeśli pracownik zagraniczny nie został zgłoszony, wówczas zarówno holenderski usługobiorca, jak i zagraniczny pracodawca/osoba samozatrudniona mogą być ukarani grzywną. Holenderska inspekcja pracy sprawdza notyfikacje. Upewnij się, że zgłoszenie jest poprawne, zanim pracownik zagraniczny rozpocznie pracę. W ten sposób unikniesz grzywny i zapewniasz sprawiedliwe funkcjonowanie rynku pracy.

Więcej informacji dla zagranicznych pracodawców/samozatrudnionych.