Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Transport

W przypadku sektora transportu istnieją pewne wyjątki od zasad notyfikacji.

Większa część transportu jest wyłączona z obowiązku notyfikacji. Transport drogowy towarów może być notyfikowany w ramach notyfikacji rocznej.

Notyfikacja roczna

Możesz skorzystać z notyfikacji rocznej, jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym lub osobą samozatrudnioną w sektorze transport drogowego towarów (wg Ogólnej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, grupa H 49.4). Dotyczy to również usług świadczonych na rzecz usługobiorcy w Holandii.

Brak obowiązku notyfikacji

Jako pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona nie musisz zgłaszać usługi realizowanej w ramach sektorów określonych przez następujące kody SBI (SBI stanowi holenderską wersję Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, inaczej NACE):

H) Transport i gospodarka magazynowa, grupy:

  • 49.1 Transport kolejowy pasażerski (z wyłączeniem tramwaju i metra);
  • 49.2 Transport kolejowy towarów;
  • 49.3 Transport lądowy pasażerski;
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem, że praca ta polega wyłącznie na przewozie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii;
  • 50 Transport wodny;
  • 51 Transport lotniczy;
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska.

Notyfikacji musisz dokonać, jeśli pracujesz w jednej z pozostałych kategorii

Wszystkie sektory są zdefiniowane na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej w języku niderlandzkim i angielskim.

W celu uzyskania więcej informacji o układach zbiorowych w sektorze transportu oraz o ich przestrzeganiu, należy odwiedzić stronę fundacji Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).