Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Notyfikacja roczna

W niektórych sytuacjach możesz dokonać notyfikacji za cały rok.

Prawo do rocznej notyfikacji przysługuje Ci w następujących przypadkach:

Małe przedsiębiorstwo

Możesz dokonać notyfikacji raz w roku, jeśli:

  • Zatrudniasz od 1 do 9 pracowników;
  • Znajdujesz się w promieniu 100 km od granicy holenderskiej;
  • W poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś co najmniej 3 transgraniczne usługi w Holandii lub dokonałeś ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym; oraz
  • Jesteś zarejestrowany w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w sąsiednich krajach.

Nie możesz skorzystać z rocznego zgłoszenia, jeśli pracujesz w sektorze budownictwa, prowadzisz agencję pracy tymczasowej lub w zarządzasz personelem.

Osoby samozatrudnione

Możesz dokonać notyfikacji raz w roku, jeśli:

  • Pracujesz w sektorze podlegającym obowiązkowi notyfikacji;
  • Twoja siedziba znajduje się w promieniu 100 km od granicy z Holandią;
  • W poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś co najmniej 3 usługi transgraniczne na terenie Holandii lub dokonałeś ważnej notyfikacji w poprzednim roku kalendarzowym; oraz
  • Jesteś zarejestrowany w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w sąsiednim kraju.

Nie możesz skorzystać z notyfikacji rocznej, jeśli pracujesz w sektorze budownictwa, agencji pracy tymczasowej lub w sektorze zarządzania personelem.

Transport drogowy towarów

Możesz skorzystać z notyfikacji rocznej, jeśli jesteś pracodawcą zagranicznym lub osobą samozatrudnioną w sektorze transport drogowego towarów (wg Ogólnej Klasyfikacji Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, grupa H 49.4). Ta zasada ma również zastosowanie, jeśli świadczysz usługi w imieniu klienta lub firmy z siedzibą w Holandii.

Wszystkie sektory są zdefiniowane na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.