Pracodawca / Samozatrudniony

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej

Czy jesteś oddelegowany do pracy w Holandii przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej? W takim razie od samego początku Twoje zatrudnienie podlega warunkom zatrudnienia zgodnie z ustawą o pośrednictwie pracy (Waadi). Przepisy te stosuje się niezależnie od warunków zatrudnienia określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym dodatku urlopowym, ustawie o warunkach pracy, ustawie o czasie pracy i ustawie o wiążących i niewiążących postanowieniach układów zbiorowych. Zgodnie z tą ustawą masz prawo do podstawowych warunków zatrudnienia, które przysługują pracownikom wykonującym podobną pracę w Holandii. Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie tych przepisów. Waadi dotyczy osób pracujących w Holandii pod nadzorem i kierownictwem holenderskiego usługobiorcę (klienta). Holenderska Inspekcja Pracy sprawdza, czy pracodawcy stosują się do przepisów tej ustawy.

Warunki zatrudnienia

Masz prawo do zapewnienia podstawowych warunków zatrudnienia, które przysługują pracownikom wykonującym podobną pracę, zatrudnionym przez holenderskiego usługobiorcę (klienta). Obejmują one między innymi:

  • wynagrodzenie i inne dodatki, takie jak zwrot kosztów podróży;
  • przepisy dotyczące godzin pracy i odpowiednich okresów odpoczynku (w tym: nadgodziny, praca na nocne zmiany, przerwy, czas trwania urlopu i praca w dni świąteczne);
  • dodatkowe przepisy zapewniające ochronę młodzieży, kobietom w ciąży i karmiącym piersią;
  • równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Przed rozpoczęciem delegowania holenderski usługobiorca (klient) jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o warunkach zatrudnienia obowiązujących w jego organizacji. Możesz zapytać swojego pracodawcę lub pracowników zatrudnionych przez holenderskiego pracodawcę o warunki zatrudnienia, do których masz prawo. Czasami te warunki zatrudnienia można również znaleźć w układzie zbiorowym pracy, na przykład w układzie zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych (ABU) lub w nowym układzie zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych NBBU. W innych przypadkach obowiązują ustawowe warunki minimalne, takie jak ustawowa płaca minimalna, lub warunki zatrudnienia które zostały uzgodnione w samej firmie.

Przekazanie stronie trzeciej

Twój pracodawca ma obowiązek zaoferować Ci odpowiednie warunki zatrudnienia i bezpieczne miejsce pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy holenderski usługobiorca (klient) deleguje Cię do strony trzeciej. Holenderski usługobiorca (klient) ma obowiązek poinformować Twojego pracodawcę z wyprzedzeniem o ponownym delegowaniu Cię do strony trzeciej.

Dodatkowe obowiązki

Co więcej, ustawa Waadi nakłada dodatkowe zobowiązania. Na przykład agencja pracy tymczasowej musi być zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej. Dowiedz się więcej o dodatkowych obowiązkach agencji pracy tymczasowej.