Pracownik
Pracownik

Przed powrotem

Pracujesz w Holandii, ale zamierzasz wrócić do Polski na stałe lub na dłużej? W tej sytuacji ważne jest, abyś przed wyjazdem załatwił kilka formalności. Ułatwi to instytucjom holenderskim kontakt z Tobą, a Tobie kontakt z instytucjami holenderskimi po powrocie. Istotne jest także, aby dopełnić wszelkich procedur, jeśli pobierasz świadczenia społeczne.

1. Sprawdź warunki wypowiedzenia umowy

Może się zdarzyć, że nie jesteś zadowolony z warunków, w których pracujesz i chciałbyś jak najszybciej wrócić do kraju. Zanim to zrobisz, sprawdź warunki wypowiedzenia. Może się zdarzyć, że w związku z niedopełnieniem formalności w tym zakresie możesz narazić się na pewne konsekwencje, takie jak roszczenie pracodawcy względem Ciebie.

Więcej informacji na temat wypowiedzenia znajdziesz w materiale video.

W razie wątpliwości, możesz skonsultować swoją sytuację, np. z SNCU lub ze związkami zawodowymi.

2. Wyrejestruj się z gminy

Jeśli jesteś zarejestrowany jako rezydent w gminie holenderskiej i planujesz wyjechać z Holandii (na stałe lub na dłużej), musisz poinformować gminę o swoim wyjeździe. Musisz to zrobić, jeśli planujesz przebywać za granicą przynajmniej 8 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie musi to być okres nieprzerwany. W takiej sytuacji, zostaniesz wyrejestrowany z gminy ze swojego adresu.
Gmina zmieni Twój status w Bazie danych ewidencji ludności z „rezydenta” na „nie-rezydenta” i poinformuje pozostałe organy państwowe o Twoim wyjeździe. Musisz się wyrejestrować w ciągu 5 dni przed wyjazdem z Holandii. Więcej informacji znajdziesz na workinnl.nl albo na stronie swojej gminy.

Jeśli wyjeżdżasz za granicę na krócej niż 8 miesięcy, nie musisz o tym powiadamiać swojej gminy.

3. Zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

  • Jeśli wyprowadzisz się za granicę (do tzw. kraju traktatowego) i nie będziesz już pracował w Holandii, Twoje holenderskie ubezpieczenie zdrowotne przestanie obowiązywać. Rozpoczynając zatem pracę w innym kraju, będziesz w nim ubezpieczony zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami.
  • Jeśli otrzymujesz zasiłek lub emeryturę z Holandii, wówczas może być konieczne załatwienie nowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii za pośrednictwem CAK. Poinformuj swoje holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe o planowanej przeprowadzce za granicę. Zrób to jak tylko będzie znana data przeprowadzki. Z dniem przeprowadzki ubezpieczyciel wypowie dotychczasowe ubezpieczenie zdrowotne i przestanie pobierać składki. Zapytaj swojego ubezpieczyciela o konsekwencje przeprowadzki dla ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia (ubezpieczeń).

Uwaga

  • Jeśli pracujesz (jeszcze) w Holandii, ale przebywasz w Twoim kraju pochodzenia, nie możesz zrezygnować z holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie można też zarejestrować się w CAK. W takim przypadku należy zwrócić się do Twojego holenderskiego towarzystwa ubezpieczeniowego o wydanie zaświadczenia S1/formularz 106 dotyczącego opieki medycznej w kraju zamieszkania. Za pomocą tego formularza można zgłosić się do lokalnej kasy chorych.

4. Rozważ, co zrobić z kontem bankowym

Bez względu na to, czy wyjeżdżasz z Holandii tymczasowo lub na stałe, zadbaj o dostęp do konta online. W razie potrzeby będziesz mieć możliwość zamknięcia konta zdalnie. W przeciwnym razie zamknięcie konta i ewentualne przelanie zgromadzonych na nim środków na inne konto będzie możliwe tylko po osobistym stawiennictwie w banku.

5. Upewnij się, że znasz swój numer BSN

Po wyjeździe z Holandii jeszcze przez jakiś czas będziesz potrzebował kontaktować się z holenderskimi urzędami. Być może ponownie będziesz chciał podjąć pracę w Holandii. Potrzebujesz do tego Twojego unikalnego numeru osobistego (BSN).Upewnij się, że go znasz.

Zgubiłeś swój numer BSN? Możesz go znaleźć na wielu oficjalnych dokumentach, np. w korespondencji z holenderskim urzędem skarbowym czy w polisie ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli potrzebujesz duplikatu dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BSN, odpowiedni wniosek możesz złożyć osobiście w gminie, w której dokonywałeś rejestracji lub online, jeśli posiadasz DigiD. W przypadku aplikacji drogą pocztową dokument będzie wymagał dodatkowego poświadczenia. Obecnie placówka dyplomatyczna w Warszawie nie świadczy tego typu usług.

6. Zadbaj o DigiD

Dzięki DigiD możesz korzystać online z usług cyfrowych organizacji rządowych. Łatwy dostęp do Twoich spraw urzędowych przyda Ci się nawet po powrocie. Być może będziesz chciał np. rozliczyć się z podatku lub złożyć wnioski do UWV lub SVB w sprawie swoich świadczeń społecznych. Posiadając DigiD, masz bezpośredni dostęp do swojego konta i szybciej załatwisz sprawę urzędową niż prowadząc korespondencję drogą pocztową. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

7. Czy Twój powrót jest związany ze stanem zdrowia?

Chcesz wrócić z uwagi na, że Twój stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy na dotychczasowych warunkach? Pamiętaj, że w takiej sytuacji obowiązkiem Twojego pracodawcy jest zadbanie o Twoją reintegrację. Lekarz zakładowy może wskazać pracodawcy znalezienie dla Ciebie pracy na stanowisku dostosowanym do Twoich potrzeb.
Miałeś wypadek lub zachorowałeś na tyle poważnie, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy? Pamiętaj, że masz prawo do zasiłku chorobowego lub renty od Twojego pracodawcy również wtedy, gdy jesteś zmuszony wrócić do Polski. Konieczne jest zatem, abyś zachował umowę o pracę i wypełniał swoje obowiązki związane z tym świadczeniem (np. uczestniczył w kontrolach medycznych). Przeczytaj więcej na stronie UWV.

8. Sprawdź warunki pobierania świadczeń społecznych za granicą

Podajmy kilka przykładów:

  • Jeśli będziesz pracować lub mieszkać poza Holandią, wysokość zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) może ulec zmianie. Niekiedy zamiast zasiłku z Holandii będziesz otrzymywać świadczenia z kraju, w którym mieszkasz albo pracujesz. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie SVB.
  • Jeśli pobierasz świadczenie związane z Twoim dochodem od urzędu skarbowego (Belastingdients), np. dodatkowy zasiłek na dziecko (kindgebonden budget), o wielu zmianach, w tym o wyjeździe z Holandii, musisz poinformować urząd w ciągu 4 tygodni. Przeczytaj więcej na stronie Belastingdienst.
  • Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych z Holandii, możesz go eksportować tylko pod pewnymi warunkami. Najpierw przez okres 4 tygodni musisz aktywnie poszukiwać pracy w Holandii. Odpowiedni wniosek musisz złożyć do UWV jeszcze przed wyjazdem z Holandii. Dowiedz się więcej na stronie UWV.

Załatwienie spraw urzędowych będzie znacznie łatwiejsze, jeśli posiadasz DigiD.