Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Pracownik

Czy pracujesz w kraju należącym do UE lub EOG lub w Szwajcarii? Czy zostaniesz oddelegowany/a do Holandii, ale pozostaniesz pracownikiem swojego pracodawcy? W takim przypadku Twój pracodawca musi dokonać zgłoszenia Twojego przyjazdu do Holandii za pomocą holenderskiego portalu notyfikacyjnego. W ten sposób holenderskie władze mogą sprawdzić, czy otrzymałeś/aś odpowiednie warunki zatrudnienia.

Czy jesteś tymczasowo zatrudniony/a przez holenderskiego pracodawcę? W takim przypadku przepisy o delegowaniu pracowników nie mają zastosowania do Twojej sytuacji. Więcej informacji o swoich prawach i obowiązkach znajdziesz na stronie workinnl.nl.

Pamiętaj:

Czy jesteś delegowany/a za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w swoim kraju pochodzenia lub w sektorze transportu? W takim przypadku przepisy są nieco inne. Przejdź do:

Zgłoszenie o Twoim przybyciu od Twojego pracodawcy

Twój pracodawca przekaże poniższe informacje o Tobie za pomocą portalu notyfikacyjnego: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości, informację, gdzie są wpłacane Twoje składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualnie Twój adres e-mail. Czy chciał(a)byś wiedzieć, czy Twoje dane zostały zgłoszone i jakie informacje o Tobie są przechowywane w systemie notyfikacyjnym? Możesz się tego dowiedzieć od swojego pracodawcy.

Holenderskie warunki zatrudnienia

Twój pracodawca musi dokonać zgłoszenia o Twoim przybyciu, ponieważ w trakcie Twojego okresu zatrudnienia w Holandii masz prawo do podstawowych warunków zatrudnienia, takich jakie przysługują holenderskim pracownikom. Twój pracodawca musi zaoferować co najmniej takie same warunki zatrudnienia. Gdy Twój pracodawca dokona zgłoszenia Twoich danych za pomocą holenderskiego portalu notyfikacyjnego, łatwiej będzie sprawdzić, czy Twój pracodawca przestrzega regulacji dotyczących warunków zatrudnienia.

Czy w Twoim kraju pochodzenia obowiązują lepsze warunki zatrudnienia?

Jeśli w Twoim kraju pochodzenia obowiązują lepsze warunki zatrudnienia niż w Holandii, wówczas zapewnia się warunki zatrudnienia obowiązujące w Twoim kraju. Analiza zostanie przeprowadzona w odniesieniu do każdego z warunków zatrudnienia. Do Twojego pracodawcy należy sprawdzenie, czy tak jest w danym przypadku.

Na przykład: jeśli minimalna płaca w Twoim kraju pochodzenia jest korzystniejsza, masz prawo do minimalnej pracy obowiązującej w Twoim kraju. Masz jeszcze np. prawo do korzystniejszych przepisów holenderskich dotyczących okresów odpoczynku, urlopów, bezpiecznych warunków pracy i równego traktowania.

Pierwsze 12 miesięcy

Holenderskie warunki zatrudnienia

Podstawowe holenderskie warunki zatrudnienia, do których masz prawo w ciągu pierwszych 12 miesięcy to:
•   ustawowa płaca minimalna;
•   przepisy w zakresie godzin pracy i wystarczających okresów odpoczynku;
•   bezpieczne warunki pracy;
•   minimalna liczba dni płatnego urlopu;
•   równe traktowanie mężczyzn i kobiet;

Te warunki zatrudnienia są określone w holenderskim prawie pracy i obowiązują od pierwszego dnia okresu Twojego oddelegowania.

Układ zbiorowy pracy (CAO)

W sektorach, w których obowiązuje powszechnie obowiązujący układ zbiorowy pracy, przez pierwsze 12 miesięcy masz prawo do podstawowych warunków zatrudnienia obowiązujących na mocy tego dokumentu.

Na przykład:

 • dodatkowe przepisy w sprawie godzin pracy i odpowiednich okresów odpoczynku;
 • minimalna liczba dni płatnego urlopu i dodatkowe świadczenie urlopowe;
 • wynagrodzenie*, składające się z:
 • obowiązującej płacy wypłacanej według skali tygodniowo, co 4 tygodnie lub co miesiąc;
 • obowiązujące skrócenie czasu pracy na tydzień/miesiąc/rok/okres;
 • dodatek za nadgodziny, godziny przepracowane w zmianach, godziny nieregularne, np. świadczenie za święta publiczne i dodatek zmianowy;
 • tymczasowy wzrost płacy;
 • zwrot poniesionych kosztów: obejmuje to koszty, które są niezbędne do wykonywania pracy, np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, jeśli pracujesz z dala od domu i z dala od swojego zwyczajowego miejsca pracy w Holandii;
 • coroczna podwyżka wynagrodzenia;
 • premia roczna
 • przepisy w sprawie udostępniania pracowników, np. przepisy BHP;
 • środki ochrony dla pracownic w ciąży lub pracownic, które niedawno urodziły dziecko;
 • równe traktowanie mężczyzn i kobiet; oraz
 • przepisy dotyczące zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę, jeśli pracownik nie przebywa w swoim zwyczajowym miejscu pracy w Holandii.

* Niektóre elementy nie stanowią części wynagrodzenia:

 • składki na pracownicze fundusze emerytalne,
 • składki z tytułu zabezpieczenie społecznego powyżej wymogów ustawowych oraz
 • dodatki wypłacane jako zwrot kosztów poniesionych w związku z oddelegowaniem, np. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

To, jakiemu CAO w Holandii podlegasz, zależy od tego, jaki rodzaj pracy wykonujesz w Holandii. Praca, która nie jest wykonywana w Holandii, nie podlega CAO.

Strona Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia przedstawia ogólne informacje o wszystkich umowach pracowniczych. Dostępne są tłumaczenia układów zbiorowych pracy dla sektorów, w których występuje większość oddelegowań do pracy w Holandii.

Po 12 miesiącach

Po 12 miesiącach (w niektórych przypadkach, po 18 miesiącach), masz prawo do rozszerzonych podstawowych praw pracowniczych, czyli:

 • do wszystkich praw pracowniczych określonych przez holenderskie prawo pracy i powszechnie obowiązujące układy zbiorowe pracy.

Z wyjątkiem:

 • prawa do dodatkowych umów w sprawie rent/emerytur zawodowych oraz prawa do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę.

* Jeśli Twoje oddelegowanie do pracy w Holandii trwa dłużej niż się spodziewano, pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie o 18 miesięcy okresu, w trakcie którego masz prawo do podstawowych warunków zatrudnienia. Twój pracodawca może złożyć wniosek za pośrednictwem portalu notyfikacyjnego. Wtedy będziesz mieć prawo do rozszerzonych warunków zatrudnienia od 19. miesiąca.

Ważna informacja!

Zwrot poniesionych kosztów

Zwroty i dodatki, które otrzymujesz za wydatki poniesione podczas wykonywania pracy, nie mogą zostać uznawane za część wynagrodzenia. Należą do nich np. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Stanowią one dodatek do wynagrodzenia, które otrzymujesz i do którego masz prawo. Twój pracodawca musi określić na pasku wypłaty, co stanowi Twoje wynagrodzenie, a co jest dodatkiem z tytułu poniesionych kosztów. Dzięki temu wiadomo, że otrzymujesz wynagrodzenie, do którego jesteś uprawniony na mocy prawa lub zgodnie ze układem zbiorowym pracy, a dodatek z tytułu poniesionych kosztów jest wypłacany dodatkowo.

Czy chcesz wiedzieć więcej o życiu i pracy w Holandii?

Wejdź na stronę workinnl.nl, aby dowiedzieć się więcej o życiu i pracy w Holandii. Na tej stronie przedstawiono Twoje prawa i obowiązki, a także wszystko, co musisz załatwić. Dzięki temu Twój pobyt w Holandii będzie spokojny, zdrowy i bezpieczny. Tutaj znajdziesz więcej informacji o płacy, układach zbiorowych pracy oraz z kim się kontaktować w razie pytań.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zostałem oddelegowany przez międzynarodową korporację. Czy mam prawo do tych warunków zatrudnienia?

Tak, te warunki zatrudnienia przysługują Ci również wtedy, jeśli oddelegowano Cię z międzynarodowej korporacji do pracy w oddziale tej firmy w Holandii.

Nie otrzymuję warunków zatrudnienia, do których mam prawo. Co mogę zrobić?

Na początek musisz porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą. Poinformuj go, do czego masz prawo. Twój pracodawca nadal nie podejmuje działań? W takim razie musisz się skontaktować ze swoim związkiem zawodowym. Nie jesteś członkiem związku zawodowego? W takim przypadku powinieneś się skontaktować z holenderską inspekcją pracy.

Jestem oddelegowany do Holandii przez agencję zatrudnienia w moim kraju. Czy mam prawo do wyżej wymienionych warunków zatrudnienia?

Tak, w takim przypadku od pierwszego dnia pracy masz prawo do dodatkowych warunków zatrudnienia. Więcej dowiesz się na stronie „warunki zatrudnienia dla delegowanych pracowników zatrudnionych przez agencję tymczasowego zatrudnienia”.

Mój pracodawca nie chce ujawnić mi informacji zawartych w zgłoszeniu do portalu notyfikacyjnego. Co mogę zrobić?

W takim przypadku możesz przesłać nam wniosek z uzasadnieniem. Postaramy się odpowiedzieć na niego w ciągu 4 tygodni.

Aby móc odpowiedzieć jak najszybciej i jak najlepiej, Twój wniosek musi być możliwie kompletny. Dlatego prześlij nam kopię swojego dowodu tożsamości, np. przy pomocy aplikacji KopieID. Bez dowodu tożsamości nie możemy przetworzyć Twojego wniosku. Gdy Twoja tożsamość zostanie ustalona, natychmiast usuniemy kopię Twojego dowodu tożsamości.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Okazało się, że powiadomienie zgłoszenie w portalu notyfikacyjnym jest nieprawidłowe. Co mogę zrobić?

Czy dane przesłane w zgłoszeniu są nieprawidłowe? Jeśli tak, możesz poprosić swojego pracodawcę, aby zaktualizował informacje. Jeśli Twój pracodawca odmawia, możesz przesłać nam wniosek z uzasadnieniem, aby Twoje dane zostały skorygowane. Holenderska inspekcja pracy może poprosić Twojego pracodawcę lub osobę kontaktową pracodawcy, by skorygował zgłoszenie. Jeśli zgłoszenie faktycznie jest nieprawidłowe, holenderska inspekcja pracy może nałożyć grzywnę na Twojego pracodawcę. Postaramy się odpowiedzieć na wniosek w ciągu 4 tygodni. Ponownie prosimy, aby Twój wniosek był możliwie kompletny i zawierał kopię Twojego dowodu tożsamości, jak opisano powyżej.

Zastępuję współpracownika oddelegowanego do pracy w Holandii. Jakie prawa mi przysługują?

Jeśli przejmujesz stanowisko od innego pracownika oddelegowanego w to samo miejsce pracy, będzie to uznane za pojedyncze oddelegowanie. Z tego względu po 12 miesiącach obowiązują rozszerzone warunki zatrudnienia. Na przykład, jeśli Twój kolega pracował przy projekcie przez pierwsze 8 miesięcy, a Ciebie oddelegowano po tych 8 miesiącach, to będziesz uprawniony do rozszerzonych warunków zatrudnienia już po 4 miesiącach pracy.