Pracownik
Pracownik

Pomoc i wsparcie

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował w Holandii pomocy, np. w przypadku konfliktu z pracodawcą, problemów z mieszkaniem, etc. Dowiedz się, które organizacje i na jakich zasadach mogą udzielić Ci pomocy.

1. Do jakiej instytucji mogę się zgłosić w przypadku problemów z pracodawcą?

 • Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą możliwego naruszenia prawa pracy podczas pracy w Holandii, złóż ją do Inspektoratu ds. zatrudnienia Ta organizacja kontroluje, czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy, takich jak przepisy o płacy minimalnej, przepisy o czasie pracy i warunkach pracy. Link do formularza skargi znajduje się tutaj. Skargę możesz złożyć także w j.polskim.
 • Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega postanowień układu zbiorowego pracy dla całej branży lub danego przedsiębiorstwa (CAO), możesz również skierować skargę do Inspektoratu ds. zatrudnienia.
 • Zarabiasz mniej niż przewidziano w CAO? Możesz skontaktować się z różnymi organizacjami (również w j.polskim), takimi jak:
  • Stowarzyszenie ds. Przestrzegania CAO dla Pracowników Tymczasowych (SNCU), tel. +31 85 210 40 80.
  • Fundacja FairWork, tel. +31 (0)20 760 08 09 lub przez WhatsApp pod numerem +31 (0)6 51 77 12 49.
  • Możesz też szukać pomocy związku zawodowego, FNV (088 368 0 368) lub CNV (+31 30 751 10 01). Chociaż członkostwo nie jest bezpłatne, ale członkiem związku zawodowego można zostać w każdej chwili. Daje to prawo do porad i pomocy prawnej w przypadku konfliktu z pracodawcą.
 • Doświadczasz dyskryminacji w miejscu pracy?
  Dyskryminacja w miejscy pracy stanowi łamanie praw człowieka. W tej sytuacji można:

 • Doświadczasz przemocy seksualnej lub innego niewłaściwego zachowania w miejscu pracy? Zgłoś się do Inspektoratu ds. zatrudnienia lub fundacji Stichting FairWork
 • Potrzebujesz pomocy prawnej? Juridisch Loket udziela bezpłatnych porad prawnych, np. w kwestiach dotyczących pracy i dochodu, ale również mieszkania. Na stronie internetowej Juridisch Loket można zapoznać się z zasadami pomocy w j. niderlandzkim. Można również zadzwonić do biura porad prawnych pod numer telefonu 0900 8020 lub wysłać e-mail przez stronę internetową. Jeżeli nie mówi Pan/Pani po niderlandzku lub angielsku, należy na spotkanie przyjść z osobą, która mówi w jednym z tych języków.

2. Potrzebujesz pomocy konsularnej?

Możesz skontaktować się Ambasadą RP w Hadze:

 • Centrum Informacji Konsularnej udziela odpowiedzi na ogólne pytania w sprawach konsularnych: paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego i innych ogólnych prawnych.
  Telefon czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00 – 17:00 (+31 70 70 11 037);
 • Zintegrowany Telefon Dyżurny: kontakt w sytuacjach nagłych (wypadki, zgony, aresztowania), wymagających pilnej interwencji konsula, tel.: +31 70 70 11 036. Uwaga: telefon czynny w dni robocze w godz. 17:00 – 09:00, w dni wolne od pracy w Polsce i Holandii całodobowo.

3. Chcesz złożyć skargę dotyczącą holenderskiej administracji publicznej?

Nie otrzymałeś właściwej pomocy? W tej sytuacji możesz złożyć skargę do:

 • Krajowego rzecznika praw obywatelskich, który może przeprowadzić niezależne dochodzenie w sprawie Pana/Pani skargi dotyczącej administracji publicznej. Jeżeli złożył Pan/Pani skargę do organu rządowego, i nie udaje się znaleźć rozwiązania, można złożyć skargę przeciwko temu organowi administracji publicznej do krajowego rzecznika praw obywatelskich. Kontakt w j.niderlandzkim lub angielskim, tel. 0800 33 55 555.
 • SOLVIT – jeżeli sprawa dotyczy problemów transgranicznych z organem administracji publicznej w Holandii w zakresie praw unijnych. Kontakt z siecią SOLVIT możliwy jest we własnym kraju i we własnym języku za pośrednictwem formularza kontaktowego

4. Masz pytania dotyczące wynajętego mieszkania?

 • W przypadku wątpliwości związanych z kosztem najmu warto porównać kwoty korzystając ze strony huurcommissie.nl. W sprawach umowy najmu można zadzwonić do organu holenderskiej administracji publicznej (tel. 1400 lub +31 77 465 67 67).
 • Aby uzyskać poradę prawną można skontaktować się z Juridisch Loket. Dotyczy to sytuacji, gdy uważasz swój dom za niebezpieczny, gdy mieszkasz z wieloma osobami w jednym pokoju lub jednym domu lub w przypadku konfliktu z wynajmującym. (tel.: 0900 80 20).
 • Gdy mieszkanie ma specjalny certyfikat, SNF można skontaktować się z fundacją Stichting Normering Flexwonen, (SNF), tel.: +31 (0)13 594 41 09.

5. W jakim zakresie może pomóc gmina?

Gmina może pomóc w wielu sprawach. Może to być na przykład zameldowanie w Holandii, zgłoszenie narodzin dziecka, prawo jazdy lub mieszkanie. Gmina może również udzielić pomocy w sprawie skargi na warunki mieszkaniowe. Gmina może także pomóc w nauce języka niderlandzkiego. Także w przypadku długów (pomoc w kwestii spłaty zadłużenia). Skontaktuj się ze swoją gminą telefonicznie lub online.

6. Masz pytania dotyczące podatków?

Jeśli masz pytania dotyczące podatków, skontaktuj się z holenderskim urzędem podatkowym Belastingdienst. Na stronie urzędu znajdziesz odpowiednie formularze do rozliczeń. Można także zapoznać się z informacjami (w języku niderlandzkim i angielskim) na temat m.in. podatków, zaświadczenia o dochodach czy świadczeń społecznych przyznawanych przez ten urząd.

Linia informacji podatkowej w sprawach podatkowych dla nierezydentów:

 • Połączenie z Holandii: (055) 5 385 385
 • Połączenie z zagranicy: +31 555 385 385

Poniedziałek – czwartek, w godz. 8.00 – 20.00.
Piątek: 8.00 – 17.00.

7. Masz pytania dotyczące świadczeń społecznych?

Jeśli masz pytania dotyczące świadczeń społecznych, skontaktuj się z odpowiednią instytucją:

 • SVB (Sociale Verzekeringsbank) – instytucja ta odpowiada za przyznawanie podstawowej emerytury państwowej (AOW), zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) czy renty rodzinnej (Anw). Odwiedź stronę SVB (dostępną także w j.polskim).
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) – instytucja ta odpowiada za przyznawanie zasiłku chorobowego (Ziektewet-uitkering), renty (WIA-uitkering), świadczenia z tytułu ciąży i macierzyństwa (WAZO benefit) czy zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering). UWV pomaga również w reintegracji na rynku pracy. Odwiedź stronę UWV (dostępną także w j.polskim).
 • Toeslagen – urząd odpowiada za przyznawanie świadczeń w uwzględnieniem dochodu, takich jak zasiłek zdrowotny (zorgtoeslag), świadczenie z tytułu najmu (huurtoeslag) oraz dodatkowy zasiłek na dziecko (kindgebonden budget). Odwiedź stronę Toeslagen (dostępną w j.niderlandzkim i angielskim).
 • Gminą (gemeente) – gmina może zaoferować różną pomoc. Na przykład, jeśli masz długi, gmina może pomóc w kwestii spłaty zadłużenia. Jeśli masz niewielkie dochody lub nie masz ich wcale, możesz złożyć w gminie wniosek o przyznanie zasiłku z pomocy społecznej (bijstandsuitkering). Skontaktuj się ze swoją gminą.

8. Czy przebywasz obecnie w Holandii i potrzebujesz uzyskać informację lub pomoc?

Odwiedź jeden z (bezpłatnych) punktów informacyjnych. Ich dane kontaktowe są dostępne tutaj.

9. Inny problem?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, sprawdź informacje na stronie workinnl.nl