Pracownik
Pracownik

Rejestracja w Holandii

Po przyjeździe do Holandii pierwszym krokiem jest rejestracja w administracji holenderskiej. Po rejestracji otrzymasz numer BSN.
BSN to unikalny numer nadawany każdemu, kto mieszka lub pracuje w Holandii, czy to tymczasowo, czy na stałe.

Jest zatem istotny w przypadku takich kwestii, jak Twoja pensja, konto bankowe i ubezpieczenie zdrowotne.

Zachęcamy także do złożenia wniosku o DigiD, którego można używać do załatwiania spraw urzędowych online.

Rejestracja

  • Przebywasz w Holandii krócej niż 4 miesiące? Wówczas zostaniesz zarejestrowany jako nierezydent Holandii (‘niet-ingezetene’). Rejestracji tej można dokonać w jednym z 19 dostępnych punktach rejestracji nierezydentów (RNI).
  • Twój pobyt będzie dłuższy niż 4 miesiące? Wtedy rejestrujesz się jako mieszkaniec (‘ingezetene’) w gminie, w której mieszkasz.

Przeprowadzasz się w obrębie Holandii, ponieważ zamierzasz pracować gdzie indziej?

Poinformuj nową gminę o swoim adresie.

Czy mogę mieszkać i pracować w Holandii bez numeru identyfikacji krajowej BSN?

Nie. Bez numeru BSN nie możesz pracować w Holandii, jeśli jesteś zatrudniony u holenderskiego pracodawcy. Pracodawca potrzebuje Twojego BSN do składania deklaracji podatkowej od wynagrodzenia. Gdy mieszkasz w Holandii, również potrzebujesz numeru BSN. Wyłącznie jeśli nie mieszkasz w Holandii, ale pracujesz tu (tymczasowo) bądź jeśli jesteś oddelegowany przez zagranicznego pracodawcę, nie potrzebujesz numeru BSN.

Masz dalsze pytania:

  • Jak się zarejestrować?
  • Jakie dokumenty są mi potrzebne do rejestracji?

Przeczytaj więcej na workinnl.nl