Polityka prywatności

Informacje zawarte na tej stronie zostały umieszczone wyłącznie do użytku publicznego. Treść została dostarczona przez różnorodnych ekspertów, profesjonalistów, urzędników oraz organizacje pod nadzorem Ambasady Królestwa Niderlandów. Dołożono wszelkich starań, by udzielone informacje były aktualne i nie zawierały błędów, jednakże nie wiąże się to z wzięciem na siebie odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji odnośnie kompetencji, dokładności, miarodajności, prawidłowości oraz dostępności w związku ze stroną oraz informacjami, produktami, usługami, odnośnikami oraz powiązanymi grafikami, które się na niej znajdują. Oparcie się na informacjach w niej zawartych odbywa się na własne ryzyko.

Niezależnie od okoliczności publikujący nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę, włączając w to, bez ograniczeń, pośrednią, istotną stratę lub szkodę, lub jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z utraty danych lub zysków wynikających z korzystania z tej strony.

Strona zawiera odnośniki do innych stron, które nie są zarządzane przez jej twórców. Publikujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za charakter, treść oraz dostępność tych stron. Zamieszczenie odnośników nie musi oznaczać rekomendowania lub promowania poglądów promowanych na stronach, na które przekierowują.

Podejmowane są starania, by strona działała płynnie. Niemniej publikujący nie bierze odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony w wyniku problemów technicznych, na które twórcy nie mają wpływu.