Pracownik
Pracownik

Pracuj zdrowo i bezpiecznie

Bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu pracy

Praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach to kluczowa kwestia. W Holandii pracodawcy i pracownicy muszą stosować się do określonych reguł. Twój pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o nich i udzielić Ci wszelkich wyjaśnień. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub jeśli potrzebujesz więcej informacji, porozmawiaj z przełożonym lub specjalistą ds. bhp o środkach, jakie możesz podjąć, aby pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Bądź świadomy swoich praw, np. w zakresie środków ochrony osobistej. Obowiązkiem pracodawcy jest Ci je zapewnić.

Czas pracy

Masz pytania dotyczące regulacji w zakresie czasu pracy i przerw? Czy wiesz, że czasem w danym sektorze obowiązują dodatkowe uregulowania? Nie zapomnij sprawdzić zapisów układu zbiorowego pracy (CAO) lub zapytaj swojego pracodawcę, które regulacje mają zastosowanie do Twojego zakładu pracy. Wszystkie informacje nt. CAO lub odnośniki do tego dokumentu powinny znaleźć się w Twojej umowie.

Masz pytania dotyczące:

  • Pracy w porze nocnej?
  • Wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Sposobu postępowania w razie choroby?

Sprawdź informacje na workinnl.nl