Pracownik
Pracownik

Pracuj zdrowo i bezpiecznie

Bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu pracy

Praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach to kluczowa kwestia. W Holandii pracodawcy i pracownicy muszą stosować się do określonych reguł. Twój pracodawca ma obowiązek poinformować Cię o nich i udzielić Ci wszelkich wyjaśnień, a także zapewnić Ci środki ochrony osobistej. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub jeśli potrzebujesz więcej informacji, porozmawiaj z przełożonym.

Po rozmowie nadal masz pytania? W organizacji możesz też porozmawiać z członkami rady pracowniczej lub zakładowym specjalistą ds. prewencji.

Jeżeli po tych rozmowach bezpieczeństwo miejsca pracy nie ulegnie poprawie, możesz to zgłosić do specjalnego organu. Jest nim 'Nederlandse Arbeidsinspectie’. Kontroluje ona, czy firmy przestrzegają prawa. Aby przekazać zgłoszenie, możesz skontaktować się z Inspekcją telefonicznie pod numerem 0800 – 5151 lub przekazać informację online.

Czas pracy

Masz pytania dotyczące regulacji w zakresie czasu pracy i przerw? Czy wiesz, że czasem w danym sektorze obowiązują dodatkowe uregulowania? Nie zapomnij sprawdzić zapisów układu zbiorowego pracy (CAO) lub zapytaj swojego pracodawcę, które regulacje mają zastosowanie do Twojego zakładu pracy. Wszystkie informacje nt. CAO lub odnośniki do tego dokumentu powinny znaleźć się w Twojej umowie.

Masz pytania dotyczące:

  • Pracy w porze nocnej?
  • Wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Sposobu postępowania w razie choroby?

Sprawdź informacje na workinnl.nl