Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

W wielu sektorach nie jest wymagane zgłoszenie przybycia pracowników. Niektóre sporadycznie wykonywane usługi są również zwolnione z obowiązku ich notyfikacji.

UWAGA: wyjątki te nie mają zastosowania w przypadku delegowania pracownika będącego obywatelem kraju trzeciego (tj. kraju spoza UEEOG lub Szwajcarii). Istnieją również inne wyjątki dla osób samozatrudnionych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sektory zwolnione

Sektory są określane na podstawie Standardowej Klasyfikacji Działalności (SBI). Nie ma obowiązku notyfikacji o przybyciu pracowników z UEEOG lub Szwajcarii, jeśli są oni delegowani do pracy w następujących sektorach:

  • 49.1 Pasażerski transport kolejowy (bez tramwajów i metra)
  • 49.2 Transport kolejowy towarów
  • 49.3 Drogowy transport pasażerski
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem że takie operacje polegają wyłącznie na transporcie towarów przez terytorium Niderlandów bez załadunku lub rozładunku w Niderlandach (transport tranzytowy)
  • 50 Transport wodny
  • 51 Transport lotniczy
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska
  • 84.1 Administracja publiczna
  • 84.2 Usługi publiczne

Usługi zwolnione

Nie ma obowiązku notyfikacji o przybyciu pracowników z UEEOG i Szwajcarii, jeśli są oni delegowani do wykonywania następujących rodzajów pracy tymczasowej:

Wstępny montaż lub wstępna instalacja towarów

Montaż lub instalacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych lub wyspecjalizowanych pracowników. Wyjątek ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy praca jest istotną częścią umowy na dostawę towarów. Ponadto prace nad towarami są niezbędne, aby towary były gotowe do użytku. Prace nie mogą trwać dłużej niż 8 dni. Ponadto praca nie może być związana z działalnością w sektorze budowlanym.

Naprawy lub awaryjne konserwacje sprzętu

Sprzęt musi zostać dostarczony przez zagranicznego pracodawcę holenderskiemu usługobiorcy (klientowi), dla którego mają zostać przeprowadzone naprawy lub konserwacja. Dotyczy to również oprogramowania, które pracownicy instalują lub modyfikują, lub w odniesieniu do którego prowadzą szkolenia. Wyjątek ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ich pobyt jest niezbędny do tych działań. Pracownicy nie mogą przebywać dłużej niż 12 kolejnych tygodni w okresie 36 tygodni.

Udział w konferencjach naukowych

Uczestnicy nie mogą przebywać dłużej niż 5 dni w miesiącu kalendarzowym.

Udział w spotkaniach biznesowych lub podpisywanie umów z firmami lub instytucjami

Przedsiębiorcy nie mogą przebywać dłużej niż 13 tygodni w okresie 52 tygodni.

Korespondenci zagraniczni

Korespondenci zagraniczni muszą być zatrudnieni przez agencję informacyjną lub reklamową, której siedziba znajduje się poza Holandią.

Uczestnicy międzynarodowych zawodów sportowych (i ich stali pracownicy)

Uczestnicy (i ich stali pracownicy) nie mogą przebywać dłużej niż 6 kolejnych tygodni w okresie 13 tygodni.

Artyści i muzycy (oraz ich stali pracownicy) dający występy; artyści wizualni, konserwatorzy lub restauratorzy

Uczestnicy (i ich stali pracownicy) nie mogą przebywać dłużej niż 6 kolejnych tygodni w okresie 13 tygodni.

Zaproszeni wykładowcy pracujący w holenderskiej instytucji szkolnictwa wyższego

Naukowcy i członkowie zespołu akademickiego zatrudnieni przez uniwersytet lub instytucję szkolnictwa wyższego, którzy biorą udział w programie akademickim prowadzonym przez uniwersytet lub instytucję szkolnictwa wyższego w Holandii

Nie mogą oni przebywać dłużej niż 13 kolejnych tygodni w okresie 52 tygodni.