Pracownik
Pracownik

Praca przez holenderskie agencje pracy tymczasowej

Zamierzasz podjąć pracę poprzez holenderską agencję pracy tymczasowej? Chcesz wiedzieć, jak wybrać wiarygodną agencję, jaką dostaniesz umowę, na jakich warunkach będziesz pracował? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w filmach informacyjnych przygotowanych przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z SNCU – Stowarzyszeniem Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych.

Wstęp

Praca przez holenderskie agencje pracy tymczasowej

Jak wygląda zatrudnienie przez holenderskie agencje pracy tymczasowej? Co to jest CAO? Jakie kwestie reguluje?

Co należy sprawdzić przed podjęciem pracy przez holenderskie agencje pracy tymczasowej?

Jak sprawdzić wiarygodność agencji? Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy? Jakie dodatkowe regulacje zawiera CAO dla pracowników tymczasowych?

Do jakich instytucji w Holandii możesz zwrócić się w razie problemów?

Gdzie szukać informacji o holenderskim rynku pracy? Co zrobić w razie problemów? Do jakich organizacji możesz się zwrócić z pytaniami dotyczącymi umowy i CAO?

Umowy oferowane przez holenderskie agencje pracy tymczasowej

Co to jest umowa o pracę z „klauzulą agencyjną”? Czy agencja ma prawo nakładać roszczenia? Kiedy obowiązuje okres wypowiedzenia? Co z zakwaterowaniem w przypadku utraty pracy?

Praca w fazach

Co to jest system fazowy? Co oznacza zwolnienie z obowiązku kontynuacji wypłaty wynagrodzenia? Na jakich warunkach możesz pracować po dłuższej przerwie w pracy?

Wynagrodzenie

Do jakiego wynagrodzenia jako pracownik tymczasowy masz prawo? Jakie są zasady dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pracy? Czy masz prawo do dodatków?