Pracodawca / Samozatrudniony

Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

Zagranicznym pracodawcą (usługodawcą) jest firma, która czasowo oddelegowuje pracowników zgodnie z umową o pracę do pracy lub w celu wykonania zlecenia w Holandii.

Usługobiorca jest firmą lub osobą, która na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie zatrudnia firmę lub osobę samozatrudnioną, dla której delegowany pracownik lub osoba samozatrudniona wykonują pracę.

Zgodnie z umową o świadczenie usług, umową budowlaną lub umową zlecenie, pracodawca zagraniczny jest zobowiązany do wykonywania pracy poza zatrudnianiem pracowników. Nie ma zatem mowy o umowie o pracę między pracownikiem delegowanym a usługobiorcą.