Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące sektora transportu

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych cudzoziemców?

q-a-down.png

Czy firmy, które złożyły zgłoszenie do UWV przed datą wejścia w życie nowego obowiązku notyfikacji muszą ponownie go dokonać z dniem 1 marca 2020 r.?

q-a-down.png

Polecane

Sektor transportu. Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej