Kim jest osoba samozatrudniona podlęgająca obowiązkowi notyfikacji?

Kim jest osoba samozatrudniona podlęgająca obowiązkowi notyfikacji?


Osoba samozatrudniona, której dotyczy obowiązek notyfikacji, to osoba świadcząca usługi w Holandii i prowadząca własną działalność gospodarczą. Działalność ta jest zarejestrowana w Polsce.  Więcej informacji dostępne jest tutaj.

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej