Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?


Pracodawca zagraniczny to pracodawca za granicą, który:

  • Przyjeżdża do Holandii tymczasowo z własnymi pracownikami w celu wykonania pracy;
  • Deleguje tymczasowo pracowników z międzynarodowej firmy do jej oddziału w Holandii; lub
  • Jako zagraniczna agencja pracy tymczasowej udostępnia na określony czas pracowników tymczasowych w Holandii.


Klientem lub przedsiębiorstwem w Holandii jest firma lub osoba, która zatrudnia przedsiębiorstwo lub osobę samozatrudnioną na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o oddelegowanie. Zgodnie z umową o świadczenie usług lub umową o oddelegowanie, pracodawca zagraniczny jest zobowiązany do wykonania pracy w ramach zatrudnienia za granicą. Nie ma zatem możliwości zawarcia umowy o pracę.

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej