Delegowanie pracowników

Będę tymczasowo delegować pracowników lub wykonywać zlecenie w Holandii

Będę tymczasowo pracować w Holandii

Notyfikacja online

Prawa i obowiązki

Materiały informacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Aktualności

Delegowanie pracowników

Jeśli pracodawca zagraniczny pochodzący z UE, EOG lub Szwajcarii tymczasowo deleguje pracowników do pracy w Holandii, wówczas pracownicy Ci podlegają warunkom zatrudnienia obowiązującym w Holandii. Kwestię tę uregulowano w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej(WagwEU) oraz w Ustawie dotyczącej wiążącego i  niewiążącego charakteru postanowień układów zbiorowych pracy (Wet Avv). Pracodawca podlega również szeregowi obowiązków administracyjnych, w tym obowiązkowi dokonania notyfikacji. Dzięki niej łatwiej jest zweryfikować, czy poszczególne firmy przestrzegają wspomnianych przepisów.

Podmioty zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów to:

  • Pracodawcy, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników lub zatrudniają ich na umowę o pracę czasową w Holandii,
  • Pracodawcy w ramach firm międzynarodowych, którzy odsyłają pracowników do swoich oddziałów w Holandii; lub
  • Pracodawcy, działający jako agencja pracy tymczasowej lub prowadzący inną działalność, którzy udostępniają swoich pracowników usługobiorcy w Holandii w celu wykonywania wykonują pracy pod jego nadzorem.

Zgodnie z WagwEU oddelegowanie/delegowanie oznacza, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Podczas pobytu za granicą należy zachować aktualną umowę o pracę.

WagwEU określa pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii.

Uwaga! 

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

q-a-down.png

Obowiązki administracyjne

q-a-down.png

Egzekwowanie i monitorowanie realizacji obowiązków

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej