Obowiązek notyfikacji

Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Obowiązek notyfikacji

Od 1 marca 2020 r. pracodawcy zagraniczni i osoby samozatrudnione z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mają obowiązek zgłaszania czasowego oddelegowania do pracy w Holandii. Muszą oni wskazać na holenderskim internetowym portalu notyfikacyjnym pracę, jaką będą wykonywać, czas jej realizacji oraz czy sprowadzają swoich pracowników. Należy zgłosić również przyjazd wszystkich delegowanych pracowników. Państwami należącymi do strefy EOG są wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem english.postedworkers.nl.

Kto ma obowiązek notyfikacji?

q-a-down.png

Dane do zgłoszenia

q-a-down.png

Zagraniczni pracownicy delegowani

q-a-down.png

Kontrola

q-a-down.png

Grzywna

q-a-down.png

Pomoc

q-a-down.png

Prawa i obowiązki

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej