Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Delegowanie pracowników

Obowiązek notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

W niektórych przypadkach istnieją wyjątki od obowiązku notyfikacji. 

Osoby samozatrudnione

q-a-down.png

Sektor transportu

q-a-down.png

Notyfikacja roczna

q-a-down.png

Brak obowiązku notyfikacji

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej