Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Jak mogę dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Kto musi dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Jakie dane muszę podać w trakcie notyfikacji?

q-a-down.png

Czy trzeba ponownie wypełniać wszystkie dane, aby dokonać nowego zgłoszenia?

q-a-down.png

Kto może być osobą do kontaktu i jaka jest jej rola?

q-a-down.png

Jaki sektor powinienem wybrać?

q-a-down.png

Czy można zaktualizować zgłoszenie, jeśli nastąpiły zmiany?

q-a-down.png

Jakie zmiany zostały wprowadzone na portalu notyfikacyjnym w grudniu 2020 roku?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej