Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Jakich dokumentów podróży potrzebują pracownicy delegowani?

q-a-down.png

Jeśli pracownik ma podwójne obywatelstwo, to które obywatelstwo musi zgłosić?

q-a-down.png

Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych obywateli krajów trzecich?

q-a-down.png

Czy obowiązek notyfikowania oddelegowanych obywateli krajów trzecich do UWV nadal istnieje?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej