Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Jakich dokumentów podróży potrzebują pracownicy delegowani?

q-a-down.png

Jeśli pracownik ma podwójne obywatelstwo, to które obywatelstwo musi zgłosić?

q-a-down.png

Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych cudzoziemców?

q-a-down.png

Czy obowiązek notyfikowania cudzoziemców do UWV nadal istnieje?

q-a-down.png

Czy firmy, które złożyły zgłoszenie do UWV przed datą wejścia w życie nowego obowiązku notyfikacji muszą ponownie go dokonać z dniem 1 marca 2020 r.?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej