Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji


Co to jest obowiązek notyfikacji?

q-a-down.png

Kiedy obowiązek notyfikacji wszedł w życie?

q-a-down.png

Kto objęty jest obowiązkiem notyfikacji?

q-a-down.png

Gdzie znajdę uregulowania dotyczące obowiązku notyfikacji?

q-a-down.png

Termin rozpoczęcia mojej pracy przypada na okres przed wejściem w życie obowiązku notyfikacji. Czy mimo to muszę takiej notyfikacji dokonać później, już po jej wejściu w życie?

q-a-down.png

Mam pracę w Holandii, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Czy w takiej sytuacji mogę dokonać internetowej notyfikacji?

q-a-down.png

Mieszkam w Holandii, ale pracuję czasowo w Holandii na rzecz belgijskiego pracodawcy zagranicznego. Czy mój pracodawca zagraniczny też musi mnie zgłosić?

q-a-down.png

Kto dokonuje notyfikacji w przypadku podwykonawstwa?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej