Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

Pytania dotyczące WagwEU


Czym jest delegowanie?

q-a-down.png

Jaka jest różnica między pracodawcą zagranicznym a klientem (usługobiorcą)?

q-a-down.png

Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani?

q-a-down.png

Jakie zmiany nastąpiły dniem 30 lipca 2020 r. po zmianie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych?

q-a-down.png

Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani w sektorze transportu?

q-a-down.png

Jakie obowiązki administracyjne wynikają z ustawy WagwEU?

q-a-down.png

Co dzieje się w przypadku niezgodności z WagwEU?

q-a-down.png

W jaki sposób jest egzekwowana ustawa?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej