Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące WagwEU

Pytania dotyczące obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Więcej informacji

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Czy notyfikacja roczna dotyczy małych firm?

q-a-down.png

Często mam delegowania w Holandii. W jaki sposób je zgłaszam?

q-a-down.png

Pracuję w sektorze transportu. Czy muszę dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Wysyłam międzynarodowych kierowców zawodowych do Holandii. Czy muszę ich zgłosić?

q-a-down.png

Jestem osobą samozatrudnioną. Czy mam obowiązek notyfikacji?

q-a-down.png

Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Jakich prac o charakterze incydentalnym nie trzeba notyfikować?

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej