O portalu 'wHolandii.pl'

Strona ma na celu udzielenie kluczowych informacji, które powinni posiadać migranci mieszkający w Holandii. Dostarcza ona streszczenie najważniejszych informacji, regulacji oraz procedur zapewnianych przez poszczególne instytucje oraz organizacje związane z pracą i mieszkaniem w Holandii. Pełnych i najbardziej aktualnych informacji należy szukać na stronach instytucji, do których odnośniki znajdują się na stronie.

Projekt wHolandii.pl

q-a-down.png

Strona powstała z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie. Jest to część szerokiego zakresu aktywności, prowadzonych przez ambasady holenderskie w Sofii, Bukareszcie oraz Warszawie i mających na celu udostępnienie informacji. Celem „Regionalnej sieci migracji pracowniczych” jest podniesienie świadomości pośród potencjalnych migrantów na temat ich praw oraz obowiązków na holenderskim rynku pracy.

Strona ta jest skierowana zarówno do polskich obywateli rozważających pracę w Holandii, jak i dla polskich emigrantów, którzy już przenieśli się do Holandii. Jej celem jest dostarczenie imigrantom informacji na temat ich praw i obowiązków oraz wsparcie ich w organizacji pobytu na terenie Holandii.

Zawartość tej strony powstała przy bliskiej współpracy z grupą ekspertów i profesjonalistów oraz mieszkańcami, rządem i organizacjami z Holandii i z Polski. Ambasada Królestwa Niderlandów pragnie podziękować wszystkim współpracownikom za ich cenny wkład oraz współpracę.

Sugestie?

q-a-down.png

Ambasada Królestwa Niderlandów podjęła próbę stworzenia szerokiego przeglądu problemów, z którymi mogą spotkać się migranci pracujący i mieszkający w Holandii, korzystając z ekspertyzy wielu różnorodnych partnerów. Jednocześnie Ambasada ma świadomość, że treść strony zawsze można uzupełnić. Dlatego ambasada jest otwarta na włączenie w rozwój strony kolejnych partnerów oraz zachęca profesjonalistów oraz związane z tematem organizacje do przesyłania swoich sugestii na adres info@wholandii.pl.

Kontakt

q-a-down.png

W przypadku uwag lub pytań dotyczących strony, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@wholandii.pl.

Polityka prywatności

q-a-down.png

Informacje zawarte na tej stronie zostały umieszczone wyłącznie do użytku publicznego. Treść została dostarczona przez różnorodnych ekspertów, profesjonalistów, urzędników oraz organizacje pod nadzorem Ambasady Królestwa Niderlandów. Dołożono wszelkich starań, by udzielone informacje były aktualne i nie zawierały błędów, jednakże nie wiąże się to z wzięciem na siebie odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji odnośnie kompetencji, dokładności, miarodajności, prawidłowości oraz dostępności w związku ze stroną oraz informacjami, produktami, usługami, odnośnikami oraz powiązanymi grafikami, które się na niej znajdują. Oparcie się na informacjach w niej zawartych odbywa się na własne ryzyko.

Niezależnie od okoliczności publikujący nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę, włączając w to, bez ograniczeń, pośrednią, istotną stratę lub szkodę, lub jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z utraty danych lub zysków wynikających z korzystania z tej strony.

Strona zawiera odnośniki do innych stron, które nie są zarządzane przez jej twórców. Publikujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za charakter, treść oraz dostępność tych stron. Zamieszczenie odnośników nie musi oznaczać rekomendowania lub promowania poglądów promowanych na stronach, na które przekierowują.

Podejmowane są starania, by strona działała płynnie. Niemniej publikujący nie bierze odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony w wyniku problemów technicznych, na które twórcy nie mają wpływu.

Polecane

Informacja wz. z COVID-19
Więcej

Pracujesz przez holenderską agencję pracy tymczasowej?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej