Pytania dotyczące sektora transportu

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

Pytania dotyczące sektora transportu

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

Pytania dotyczące pracowników delegowanych posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG
i Szwajcarii

Pytania dla pracowników delegowanych

Pytania dotyczące sektora transportu

W przypadku sektora transportu istnieją pewne wyjątki od zasad notyfikacji.
Większa część transportu jest wyłączona z obowiązku notyfikacji. Transport drogowy towarów może być notyfikowany w ramach notyfikacji rocznej.

Notyfikacja roczna

Pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona w sektorze transportu drogowego towarów może skorzystać z notyfikacji rocznej (Ogólna Klasyfikacja Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej grupa H 49.4). Dotyczy to również usług świadczonych na rzecz klienta lub firmy w Holandii.

Brak obowiązku notyfikacji

Pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona nie musi zgłaszać usługi realizowanej w ramach sektorów określonych przez następujące kody SBI (SBI stanowi holenderską wersję Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, inaczej NACE):

H) Transport i gospodarka magazynowa, grupy:

  • 49.1 Transport kolejowy pasażerski (z wyłączeniem tramwaju i metra);
  • 49.2 Transport kolejowy towarów;
  • 49.3 Transport lądowy pasażerski;
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem, że praca ta polega wyłącznie na przewozie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii;
  • 50 Transport wodny;
  • 51 Transport lotniczy;
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska.

Notyfikacji należy dokonać w przypadku jednej z pozostałych kategorii.
Wszystkie sektory są zdefiniowane na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.

Wysyłam międzynarodowych kierowców zawodowych do Holandii. Czy muszę ich zgłosić?

q-a-down.png

Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

q-a-down.png

Polecane

Sektor transportu. Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Obywatele krajów trzecich delegowani do Holandii
Więcej