Pracodawca / Samozatrudniony

Co obejmuje nowe holenderskie ustawodawstwo dotyczące delegowania do pracy w ramach Europejskiego Pakietu Mobilności?

Ustawodawstwo holenderskie wdraża europejskie przepisy dotyczące delegowania kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym. Nowe przepisy zobowiązują firmy transportowe do zgłaszania delegowanych kierowców do Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI), celem zaoferowania im odpowiednich podstawowych warunków zatrudnienia. Zgłoszenie (notyfikacja) to jest również nazywane oświadczeniem o delegowaniu pracownika. W przeszłości nie zawsze było jasne, czy kierowcy byli delegowani, czy nie. Europejski Pakiet Mobilności wyjaśnia, w jakich przypadkach kierowcy są delegowani, a w jakich nie.