Pracodawca / Samozatrudniony

Co oznacza delegowanie w ramach Europejskiego Pakietu Mobilności?

Delegowanie oznacza, że ​​kierowcy czasowo pracują w kraju innym niż kraj, w którym ma siedzibę ich pracodawca. Kierowcy nie zawsze są delegowani, jeśli pracują tymczasowo w innym kraju. Musi istnieć wystarczająco bliski związek z tym innym krajem. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dotyczy to Twojej sytuacji, sprawdź to za pomocą narzędzia decyzyjnego. Delegowanie kierowców do innego kraju może mieć wpływ na warunki zatrudnienia, do których są uprawnieni. Jeżeli są delegowani do kraju, w którym obowiązuje wyższa płaca minimalna niż w kraju ojczystym lub płaca z układu zbiorowego pracy, mają prawo do wyższego wynagrodzenia. Pozostałe warunki zatrudnienia, takie jak dni urlopowe, również mogą się różnić.