Pracodawca / Samozatrudniony

Gdzie znajdę uregulowania dotyczące obowiązku notyfikacji?

Odpowiednie uregulowania udostępnione są na stronie wetten.overheid.nl (w języku niderlandzkim).

Przepisy zostały zawarte w Warunkach Zatrudnienia Pracowników Oddelegowanych w Ustawie o Unii Europejskiej oraz rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o cudzoziemcach (zatrudnienie). W przypadku układów zbiorowych pracy można je znaleźć w holenderskiej ustawie o wiążących i niewiążących postanowieniach układów zbiorowych . Warunki zatrudnienia zawarte w podstawowych warunkach zatrudnienia są określone w holenderskim prawie pracy, tj. Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu i minimalnym dodatku urlopowymUstawie o czasie pracyUstawie o warunkach pracy i Ustawie o równym traktowaniu.