Pracodawca / Samozatrudniony

Jakich prac o charakterze incydentalnym nie trzeba notyfikować?

W niektórych przypadkach pracy o charakterze incydentalnym nie musisz zgłaszać pracowników.

Wyjątki te nie mają zastosowania, jeśli delegujesz pracowników z państwa trzeciego (tj. państwa spoza UE, strefy EOG albo niebędącego Szwajcarią) art. 4.6 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cudzoziemcach (zatrudnienie) (BuWav). Wyjątki te nie mają również zastosowania w przypadku delegowania lub wykonywania zlecenia w Holandii przez osobę samozatrudnioną.

Jako zagraniczny pracodawca, nie masz obowiązku notyfikacji swoich pracowników pochodzących z UE, strefy EOG czy Szwajcarii, jeśli czasowo wykonują oni następujące rodzaje pracy o charakterze incydentalnym:

 • Wstępny montaż lub pierwszy montaż towarów, przeprowadzany przez wykwalifikowanych lub wyspecjalizowanych pracowników. Ten wyjątek ma zastosowanie pod warunkiem, że stanowi on integralną część zamówienia na dostawę towarów i jest niezbędny do oddania dostarczonych towarów do użytku, a czas trwania prac nie przekracza ośmiu dni, chyba że dotyczą one prac w sektorze budownictwa.
 • Pilna konserwacja lub naprawa narzędzi, maszyn lub urządzeń dostarczonych usługobiorcy przez pracodawcę zagranicznego w Holandii, dla którego przeprowadzane są naprawy lub konserwacja, lub pracownikom, którzy instalują bądź modyfikują oprogramowanie dostarczone przez pracodawcę zagranicznego lub którzy dostarczają instrukcje korzystania z tego oprogramowania.
  Ten wyjątek ma zastosowanie pod warunkiem, że ich pobyt jest niezbędny do wykonania tych czynności i nie przekracza 12 kolejnych tygodni w okresie 36 tygodni.
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych, pod warunkiem, że pobyt nie przekracza pięciu dni w miesiącu kalendarzowym.
 • Prowadzenie rozmów biznesowych lub zawieranie umów z firmami lub instytucjami, pod warunkiem, że pobyt nie przekracza 13 kolejnych tygodni w okresie 52 tygodni.
 • Pracownicy, którzy są zatrudnieni jako korespondenci mediów publicznych mających swoją siedzibę poza Holandią.
 • Uczestnicy międzynarodowych zawodów sportowych oraz ich trenerzy, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza sześciu kolejnych tygodni w okresie 13 tygodni.
 • Artyści oraz muzycy z zespołem, z którym występują, a także artyści plastycy, kuratorzy wystaw lub konserwatorzy, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza sześciu kolejnych tygodni w okresie 13 tygodni.
 • Gościnni wykładowcy, którzy pracują dla holenderskiej uczelni wyższej.
 • Naukowcy oraz członkowie zespołu badawczego zatrudnieni przez uczelnię lub instytucję badawczą, biorący udział w programie akademickim uczelni lub instytucji badawczej, pod warunkiem że ich pobyt nie przekracza 13 kolejnych tygodni w okresie 52 tygodni.