Pracodawca / Samozatrudniony

Jakie zmiany zostały wprowadzone na portalu notyfikacyjnym w grudniu 2020 roku?

W odpowiedzi na komentarze i prośby użytkowników, w grudniu 2020 r. na portalu notyfikacyjnym wprowadzono kilka zmian.

Numer VAT

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada numer VAT lub jeśli jako osoba samozatrudniona posiadasz numer VAT, Twoim obowiązkiem jest jego podanie.

W portalu notyfikacyjnym można obecnie wskazać również, że przedsiębiorstwo lub osoba samozatrudniona nie posiada numeru VAT.

W niektórych krajach posiadanie numeru VAT nie jest obowiązkowe dla niektórych przedsiębiorstw, a czasem uzyskanie numeru VAT dla niektórych przedsiębiorstw nie jest możliwe. W pewnych krajach dotyczy to na przykład osób samozatrudnionych lub przedsiębiorstw o obrotach poniżej określonej kwoty.

Jeśli przedsiębiorstwo lub osoba samozatrudniona posiada numer VAT, to takie jednostki są zobowiązane podać ten numer.

Numer Izby Handlowej z siedzibą w Holandii

Jeśli przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej lub w rejestrze handlowym poza granicami Holandii, obowiązkowe jest podanie tego numeru rejestracyjnego. Warto mieć jednak na uwadze, że rejestracja w rejestrze handlowym nie jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych w Europie, a w niektórych przypadkach taka rejestracja nie jest możliwa. Dlatego od teraz w portalu notyfikacyjnym będzie można podać taką informację.

Jeśli przedsiębiorstwo lub osoba samozatrudniona są zarejestrowane w jakimkolwiek rejestrze handlowym, są one zobowiązane podać ten numer.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w Holandii muszą być zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej. Takie przedsiębiorstwa nie mogą zatem zamieścić informacji na formularzu, że nie są zarejestrowane w rejestrze handlowym. Dlatego jeśli przedsiębiorstwo lub osoba samozatrudniona jako adres swojej siedziby podają Holandię, są wtedy zobowiązane do podania numeru Holenderskiej Izby Handlowej.

Agencje pracy tymczasowej z siedzibą, która znajduje się poza granicami Holandii, które delegują pracowników do pracy w Holandii są również zobowiązane do zarejestrowania działalności w Holenderskiej Izbie Handlowej. W przypadku tych firm obowiązkowe jest również podanie numeru Izby Handlowej w portalu notyfikacyjnym.

Osoba do kontaktu w przypadku notyfikacji rocznych w międzynarodowym transporcie drogowym

W przypadku rocznych notyfikacji w międzynarodowym transporcie drogowym możliwe jest teraz wskazanie w portalu notyfikacyjnym, że pracownicy notyfikowani w Holandii pełnią jednocześnie funkcję osób kontaktowych dla swoich podróży. W tej sytuacji takie osoby zostaną poproszone o podanie numeru telefonu komórkowego.

Pracodawca zagraniczny może zatem wybrać jedną z dwóch możliwości: wyznaczyć dla danego projektu osobę kontaktową w Holandii lub wskazać, że pracownicy są swoimi osobami kontaktowymi podczas podróży.

W przypadku zgłoszeń rocznych w transporcie drogowym już wcześniej istniała możliwość podania adresu osoby kontaktowej, który znajdował się poza granicami Holandii. Ten przepis nie uległ zmianie.

Numer PIN oraz inne dane osobowe

Wprowadzanie numeru PIN strony notyfikującej, przedstawiciela prawnego, osoby kontaktowej w Holandii oraz osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia nie jest obecnie wymagane.

Numer PIN (jeśli został podany), data urodzenia i obywatelstwo tych osób są również danymi chronionymi przed usługobiorcą. Oznacza to, że usługobiorca będzie miał wgląd jedynie do informacji dotyczących imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail takich osób.

Obowiązkowe pozostaje podanie numeru PIN pracowników delegowanych.

Deklaracja A1

Zwiększono maksymalną liczbę cyfr, jaką można odnośnie deklaracji A1.

Funkcja wyszukiwania według niektórych danych osobowych

Zagraniczni pracodawcy oraz usługobiorcy mogą teraz wyszukiwać pracowników po adresie e-mail i numerze PIN w ramach notyfikacji, do których mają dostęp.

Do zakładki „Moje notyfikacje” dodano opcję „Szukaj”. Nie ma możliwości wyszukiwania według innych danych osobowych.