Pracodawca / Samozatrudniony

Kiedy następuje oddelegowanie?

Od 1 czerwca 2023 r. obowiązuje niderlandzkie ustawodawstwo dotyczące oddelegowania transgranicznego w transporcie drogowym. Przepisy te nakładają na firmy transportowe obowiązek zgłaszania oddelegowanych kierowców do europejskiego portalu notyfikacyjnego i zapewniania im odpowiednich (podstawowych) warunków zatrudnienia.

Co oznacza oddelegowanie wg nowych zasad pakietu mobilności?

Oddelegowanie oznacza, że ​​kierowca tymczasowo pracuje w kraju innym niż ten, w którym znajduje się jego pracodawca. Może to mieć konsekwencje dla warunków zatrudnienia, do których są oni uprawnieni. Jeśli zostali oddelegowani do kraju, w którym obowiązuje wyższa płaca minimalna lub wg zbiorowego układu pracy niż w ich kraju ojczystym, mają prawo do wyższej płacy. Inne warunki zatrudnienia, np. dni urlopu, również mogą się różnić.

Kiedy następuje oddelegowanie i gdzie należy zgłosić kierowców?

Poniżej znajdziesz przegląd, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy dotyczy to oddelegowania, a jeśli tak, do którego punktu zgłoszeniowego należy zgłosić kierowców.

Czyste świadczenie usług:
Kierowca zagraniczny jest zatrudniony przez firmę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim UE.
Oddelegowanie wewnątrz koncernu:
Zagraniczni kierowcy zatrudnieni przez zakład należący do grupy lub koncernu w innym kraju UE są oddelegowani do zakładu należącego do tej samej grupy w Holandii.
Praca tymczasowa:
Kierowca jest zatrudniony przez firmę transportową z siedzibą w Holandii za pośrednictwem agencji pracy z innego kraju UE.
KabotażObowiązują zasady Europejskiego Pakietu Mobilności. Oddelegowanie należy zgłosić za pośrednictwem Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI).Podlega przepisom WagwEU. Oddelegowanie należy zgłosić do holenderskiego portalu notyfikacyjnego.Podlega przepisom WagwEU. Oddelegowanie należy zgłosić do holenderskiego portalu notyfikacyjnego.
Transport niedwustronny (cross-trade)Obowiązują zasady Europejskiego Pakietu Mobilności. Oddelegowanie należy zgłosić za pośrednictwem Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI).Podlega to przepisom WagwEU. Oddelegowanie należy zgłosić do holenderskiego portalu notyfikacyjnego.Podlega to przepisom WagwEU. Oddelegowanie należy zgłosić do holenderskiego portalu notyfikacyjnego.
Transport dwustronnyTo nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.To nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.To nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.
Transport tranzytowyTo nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.To nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.To nie jest delegowanie. Zgłaszanie nie jest konieczne.

Wyjaśnienie różnych rodzajów transportu

Dyrektywa w sprawie mobilności wprowadza rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami transportu.

Czym jest kabotaż?

Jest to transport pomiędzy dwoma punktami w granicach jednego kraju UE, realizowany przez firmę transportową mającą siedzibę w innym kraju UE. Kabotaż zawsze wiąże się z delegowaniem. Transport kabotażowy jest dozwolony w ograniczonym zakresie. Przewóz kabotażowy w obrębie i przez kraje spoza UE jest zabroniony.

PrzykładKierowca jest zatrudniony w firmie transportowej z siedzibą w Niemczech. Załadowuje partię towaru w Groningen w transporcie międzynarodowym z Niemiec do Holandii. Rozładowuje ten ładunek w Bredzie. Ten przejazd odbywa się w całości na terenie Holandii.

Czym jest transport do krajów trzecich lub cross-trade (handel krzyżowy)?

Jest to transport pomiędzy dwoma krajami UE, ale realizowany przez firmę transportową, która nie ma siedziby w jednym z dwóch krajów.

Przykład: Kierowca zatrudniony w firmie transportowej z siedzibą w Czechach przewozi ładunek z Francji do Venlo w Holandii. Kierowca jest oddelegowany na część podróży, którą odbywa w Holandii. Jest on uprawniony do pewnych niderlandzkich warunków zatrudnienia na tej części podróży, takich jak wynagrodzenie ustawowe lub wynagrodzenie wynikające z układu zbiorowego pracy.

Czym jest transport dwustronny?

Jest to transport pomiędzy krajem, w którym firma transportowa ma siedzibę, a innym krajem UE. Kierowca ładuje towar w kraju zamieszkania i rozładowuje towar w kraju przeznaczenia i odwrotnie.

Przykład: Kierowca zatrudniony przez francuską firmę transportową ładuje towary we Francji i rozładowuje je w Holandii. Następnie dokonuje załadunku w Holandii i jedzie z powrotem do Francji, gdzie rozładowuje towar.

W przypadku transportu dwustronnego podczas podróży dozwolona jest jedna lub więcej dodatkowych czynności załadunku i rozładunku. Zwolnienie oznacza, że ​​nie ma oddelegowania i nie musisz dokonywać zgłoszenia. Przeczytaj poniżej o dwóch sytuacjach, w których istnieje wyjątek od tej reguły.

Wyjątki od reguły

Sytuacja 1. Kierowca odbywa dwustronną podróż z kraju zamieszkania swojej firmy transportowej do Holandii. Po drodze może załadować i/lub rozładować towary w krajach, przez które przejeżdża w drodze do Holandii. Można to zrobić jeszcze raz w drodze powrotnej. Warunkiem jest, aby załadunek i rozładunek nie odbywały się w tym samym kraju.

Przykład: Francuski kierowca ładuje towar we Francji i rozładowuje go w Holandii. W drodze do Holandii odbiera także kilka palet w Luksemburgu i rozładowuje je w Belgii. W drodze powrotnej z Holandii do Francji ponownie odbiera palety w Belgii i rozładowuje je we Francji.
Sytuacja 2. Kierowca odbywa dwustronną podróż z kraju siedziby swojej firmy transportowej do Holandii. W drodze docelowej nie dokonuje załadunku i/lub rozładunku w krajach, przez które przejeżdża. Następnie w drodze powrotnej może dwukrotnie dokonać załadunku i/lub rozładunku w krajach, przez które przejeżdża. Możliwe jest również odwrotne rozwiązanie, dwa razy załadunek i/lub rozładunek w drodze powrotnej, a nie w drodze docelowej. Warunkiem jest, aby załadunek i rozładunek nie odbywały się w tym samym kraju.

Przykład: Francuski kierowca ładuje towar we Francji i rozładowuje go w Holandii. W drodze do Holandii odbiera również paletę w Luksemburgu i rozładowuje ją w Belgii. W Belgii zabiera ze sobą kolejną paletę, którą następnie rozładowuje ją w Holandii, po czym udaje się do miejsca docelowego w Holandii. W drodze powrotnej z Holandii do Francji nie wolno mu zatem załadować i/lub rozładować dodatkowych towarów.

Czym jest transport tranzytowy?

Wiąże się to z przekroczeniem kraju UE lub kraju trzeciego bez załadunku lub rozładunku przez kierowcę. W transporcie tranzytowym nie ma mowy o oddelegowaniu.