Pracodawca / Samozatrudniony

Kto dokonuje notyfikacji w przypadku podwykonawstwa?

O podwykonawstwie mówimy wtedy, gdy pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona zleca zewnętrznej spółce lub osobie samozatrudnionej realizację pracy dla swojego podwykonawcy w Holandii.

Dla przykładu: francuski pracodawca A buduje most dla holenderskiego usługobiorcy B i podzleca kolejnej spółce C w Niemczech realizację prac spawalniczych na moście w Holandii. Wówczas każdy pracodawca notyfikuje własnych pracowników. Po pierwsze, francuska spółka A notyfikuje własnych pracowników, którzy pojadą wykonać prace w Holandii, zaś holenderska spółka B musi dokonać weryfikacji tej notyfikacji. Ponadto, spółka zewnętrzna C w Niemczech musi notyfikować swoich pracowników, którzy pracować będą w Holandii. W związku z faktem, że niemiecka spółka C zawarła umowę z francuską spółką A, to francuska spółka A będzie uważana za usługobiorcę. Wynika to z faktu, że niemiecka spółka C świadczy usługi na rzecz francuskiej spółki A, mimo faktu, że swój personel wysyła do holenderskiej spółki B. W związku z tym, to francuska spółka A dokonuje przeglądu notyfikacji wykonanej przez niemiecką spółkę C. Dlatego też francuska spółka A występuje tu zarówno jako pracodawca zagraniczny, jak i usługobiorca. W skrócie:

  • Działając jako pracodawca zagraniczny (dostawca usług) każda spółka dokonuje notyfikacji własnych pracowników;
  • Jeżeli podwykonawcą jest osobą samozatrudnioną z obowiązkiem notyfikacji, osoba samozatrudniona dokonuje notyfikacji sama;
  • Usługobiorcą będzie ta spółka, która zawarła umowę z pracodawcą zagranicznym lub osobą samozatrudnioną. A zatem w przypadku podwykonawstwa może to być również spółka zagraniczna, nawet jeśli dotyczy to pracy, która będzie wykonana w Holandii. Ta firma ma obowiązek dokonania sprawdzenia notyfikacji.