Pracodawca / Samozatrudniony

Zgłosiłem to samo delegowanie w transporcie drogowym zarówno do holenderskiego, jak i Europejskiego portalu notyfikacyjnego. Czy mogę złożyć wniosek o usunięcie zgłoszenia z holenderskiego portalu?

Jeśli zgłosiłeś te same delegacje zarówno do holenderskiego, jak i Europejskiego portalu notyfikacyjnego, możesz samodzielnie usunąć zgłoszenie w portalu holenderskim. Nie musisz składać żadnego wniosku. Uwaga: musisz być w stanie okazać oświadczenie o delegowaniu na żądanie inspektoratu podczas kontroli drogowej lub po delegowaniu.