Pracodawca / Samozatrudniony

Holenderskie przepisy dotyczące delegowania w międzynarodowym transporcie drogowym obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.

Z dniem 1 czerwca 2023 weszły w życie nowe regulacje holenderskiego prawa w zakresie transgranicznego delegowania do pracy w sektorze transportu drogowego. Przepisy dotyczą kierowców zatrudnionych w zagranicznych przedsiębiorstwach transportowych z obszaru UE, którzy wykonują określone czynności w Holandii. Nowe ustawodawstwo ma sprawić, że praca w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej stanie się sprawiedliwa i bezpieczna dla każdego. I tak na przykład, oddelegowani do pracy kierowcy będą podlegać przepisom tego kraju, w którym pracują, co pozwoli im uzyskać odpowiednie wynagrodzenie.

Co wynika z holenderskich przepisów?

Zmiany legislacyjne dotyczą europejskich zasad delegowania kierowców do pracy w międzynarodowym transporcie drogowym. Przepisy w tym zakresie uległy ujednoliceniu we wszystkich państwach członkowskich UE, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków uczciwej konkurencji w Europie. Aktualne ustawodawstwo wymaga od przedsiębiorstw transportowych, aby oferowały oddelegowanym kierowcom właściwe (podstawowe) warunki zatrudnienia. Poprzednio nie zawsze było wiadomo, czy kierowcy są oddelegowani do pracy, czy nie. Nowe zasady dokładnie wskazują przypadki, w których delegowanie zachodzi, a w których nie.

Prawa oddelegowanych kierowców

Oddelegowanym do pracy kierowcom w transporcie ciężarowym przysługuje między innymi prawo do ustawowego minimalnego wynagrodzenia bądź ze zbiorowym układem pracy cao, do minimalnej liczby dni urlopu, do równego traktowania, a także do pewnych warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju UE, na terenie którego świadczą pracę. Aby zapewnić możliwość kontroli, firmy transportowe są zobowiązane do zgłaszania delegowanych do pracy kierowców za pomocą Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI).

Czy przedsiębiorstwa transportowe są zawsze zobowiązane zgłaszać kierowców?

Obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłącznie kierowców delegowanych, którzy świadczą pracę dla firmy mającej siedzibę na terenie UE. Kierowca będzie w świetle przepisów pracownikiem delegowanym, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Na przykład, w przypadku realizacji kabotażu albo przewozu typu „cross-trade”.  W niemal wszystkich przypadkach oddelegowanych kierowców należy zgłosić do Europejskiego portalu notyfikacyjnego (IMI). W zaledwie kilku konkretnych sytuacjach, zależnych od zakresu pracy kierowcy, oddelegowanie zgłasza się w portalu holenderskim.

Co zmiany legislacyjne oznaczają dla przedsiębiorstw branży transportowej?

Wszystkie firmy transportowe na terenie UE mają obowiązek zgłaszać delegowanych kierowców oraz wypłacać im odpowiednie wynagrodzenie. Kierowcy, którzy pracują w kraju, gdzie obowiązuje wyższa płaca minimalna niż w ich kraju macierzystym, mają prawo do wyższej płacy. Firmy transportowe z państw członkowskich UE, które delegują kierowców do pracy w Holandii, muszą zaproponować im co najmniej holenderskie warunki pracy. Natomiast holenderskie firmy transportowe delegujące swoich kierowców do innych państw członkowskich UE muszą sprawdzić, czy wynagrodzenie w kraju, w którym kierowca będzie pracować, jest wyższe niż w Holandii. Na stronie Your Europe zamieszczono przydatny przegląd warunków pracy w innych państwach członkowskich UE.

Przydatne narzędzie: sprawdź w 3 minuty, czy istnieje obowiązek zgłoszenia kierowcy

Holenderskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia opracowuje aktualnie przydatne narzędzie, które pozwoli firmom transportowym sprawdzić w trzy minuty, czy kierowcę należy zgłosić, a jeśli tak, to w którym portalu. Oczekuje się, że narzędzie to będzie dostępne w połowie czerwca na stronie postedworkers.nl/transport

Uwaga! Kontrole przestrzegania przepisów

Holenderska Inspekcja Pracy (Nederlandse Arbeidsinspectie) kontroluje i egzekwuje od firm transportowych przestrzeganie przepisów. Firmy transportowe, które nie stosują się do obowiązku zgłoszenia delegowania, mogą zostać ukarane grzywną.

Dalsze informacje

Więcej informacji znajdziesz na stronie postedworkers.nl/transport. Informacje można też uzyskać telefonicznie, na infolinii państwowego serwisu informacyjnego 1400.