Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Informacja dla pracowników delegowanych

Czy mieszkasz i pracujesz w kraju UE, strefy EOG lub w Szwajcarii, czy zamierzasz kontynuować pracę u swojego pracodawcy i przyjeżdżasz tymczasowo do pracy do Holandii? Jeśli tak, to Twój zagraniczny pracodawca ma obowiązek notyfikacji Twojego przyjazdu. Ponadto, jeśli przyjeżdżasz do Holandii w ramach tymczasowego oddelegowania przez zagranicznego pracodawcę, przysługuje Ci prawo do podstawowych holenderskich warunków zatrudnienia. Dotyczy to również sytuacji, w której zostaniesz oddelegowany z międzynarodowej firmy do jej oddziału w Holandii lub jeśli przyjeżdżasz do pracy w Holandii za pośrednictwem zagranicznej agencji pracy tymczasowej. Te warunki zatrudnienia są określone w ustawodawstwie holenderskim. W sektorach, w których obowiązuje powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy, również przysługuje Ci prawo do „podstawowych warunków zatrudnienia” wynikających z tego układu zbiorowego. Więcej o swoich prawach możesz przeczytać tutaj.

Podstawowe holenderskie warunki zatrudnienia to:

  • płaca minimalna;
  • wystarczająca ilość godzin odpoczynku;
  • bezpieczne warunki pracy;
  • równe traktowanie mężczyzn i kobiet; oraz
  • minimalna liczba płatnych dni wolnych.

Zgłoszenie przez Twojego zagranicznego pracodawcę do holenderskiego portalu notyfikacyjnego ułatwia sprawdzenie, czy przestrzegane są niniejsze warunki zatrudnienia.

Na stronie internetowej workinnl.nl można znaleźć więcej informacji na temat życia i pracy w Holandii. Ta strona internetowa zawiera informacje o Twoich prawach i obowiązkach oraz o tym, co powinieneś wcześniej zorganizować. Pomaga to bezpiecznie, zdrowo i uczciwie mieszkać i pracować w Holandii. Strona zawiera również więcej innych informacji, które można znaleźć tutaj, na temat wynagrodzeń, zbiorowych układów pracy oraz z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące Twoich zarobków.

Moje notyfikacje

Twój pracodawca zgłasza Twoje przybycie za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego, podając Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer dowodu, informacje o sposobie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualnie Twój adres e-mail. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostałeś zgłoszony oraz jakie informacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu notyfikacyjnego, powinieneś w pierwszej kolejności zapytać o to swojego pracodawcę. Jeśli Twój pracodawca odmówi udostępnienia Ci notyfikacji, możesz złożyć uzasadniony wniosek do Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Ministerstwo powinno odpowiedzieć na wniosek w ciągu czterech tygodni.

Aby Ministerstwo było w stanie udzielić jak najskuteczniejszej odpowiedzi, Twój wniosek musi być kompletny. Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości, np. za pomocą aplikacji KopieID na smartfona. Bez ważnego dokumentu tożsamości nie będzie możliwe rozpatrzenie Twojej prośby. Po ustaleniu Twojej tożsamości kopia dowodu tożsamości zostanie natychmiast usunięta.

Zachęcamy do zapoznania się również z oświadczeniem o ochronie prywatności Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia.

Nieprawidłowa notyfikacja

Jeśli informacje podane w notyfikacji są nieprawidłowe, należy poprosić zagranicznego pracodawcę o zmianę danych. Jeśli zagraniczny pracodawca nie wyrazi zgody, należy złożyć uzasadniony wniosek do Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia o zmianę danych. Inspekcja Pracy zwróci się wówczas do pracodawcy zagranicznego lub jego osoby kontaktowej o zmianę informacji zawartych w notyfikacji. Inspekcja Pracy może nałożyć grzywnę na zagranicznego pracodawcę. Ministerstwo powinno udzielić odpowiedzi na wniosek w ciągu czterech tygodni. W takiej sytuacji również prosimy o przesłanie wniosku, który jest kompletny, wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości, jak opisano powyżej.