Prawa i obowiązki

Będę tymczasowo delegować pracowników lub wykonywać zlecenie w Holandii

Będę tymczasowo pracować w Holandii

Notyfikacja online

Prawa i obowiązki

Materiały informacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Aktualności

Prawa i obowiązki

Jeżeli zagraniczny pracodawca z kraju UE, strefy EOG lub ze Szwajcarii deleguje pracowników tymczasowo do Holandii, wówczas pracownicy ci mają prawo do podstawowych warunków zatrudnienia obowiązujących w Holandii. Jest to uregulowane w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) oraz Ustawie o Układach Zbiorowych Pracy (o powszechnie wiążącym i niewiążącym statusie) (Wet Avv). Pracodawca i osoba samozatrudniona mają również szereg obowiązków administracyjnych, w tym obowiązek notyfikacji. Ułatwia to sprawdzenie, czy firmy przestrzegają przepisów.

Dotyczy to pracodawców, którzy:

  • Delegują pracowników lub wykonują zlecenie w Holandii z własnym personelem;
  • Czasowo wysyłają pracowników z firm międzynarodowych do oddziału tej samej firmy lub grupy w Holandii; lub
  • Udostępniają swoich pracowników w Holandii jako agencja pracy tymczasowej lub inna firma do pracy pod nadzorem i kierownictwem usługobiorcy.

Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

q-a-down.png

Obowiązki administracyjne

q-a-down.png

Egzekwowanie i kontrola

q-a-down.png

Polecane

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych.
Więcej

Nowy europejski portal do notyfikacji dla sektora transportu drogowego
Więcej