Pracodawca / Samozatrudniony

Czym jest delegowanie?

Zgodnie z ustawą WagwEU delegowanie lub międzynarodowe świadczenie usług oznacza, że siedziba zagranicznego pracodawcy znajduje się poza Holandią za to w jednym z krajów UE, EOG lub w Szwajcarii, a pracodawca deleguje lub przekazuje zlecenie własnym pracownikom w Holandii na rzecz usługobiorcy.

Ustawa WagwEU wyróżnia 3 rodzaje świadczenia usług transgranicznych:

  1. Zagraniczny pracodawca, który przyjeżdża ze swoim personelem do Holandii w celu wykonania pracy lub zlecenia w ramach delegowania; Odbywa się to pod kierownictwem i nadzorem pracodawcy zagranicznego oraz na koszt takiego pracodawcy. Oddelegowanie realizowane jest na rzecz usługobiorcy, z którym zagraniczny pracodawca ma podpisaną umowę, która może być umową o świadczenie usług, umową budowlaną lub umową zlecenie.
  2. Zagraniczny pracodawca, który tymczasowo deleguje pracowników z międzynarodowej firmy, której oddział znajduje się w UE, strefie EOG lub Szwajcarii do oddziału tej samej firmy lub grupy znajdującej się w Holandii;
  3. Zagraniczna firma lub agencja pracy tymczasowej, która odpłatnie udostępnia pracowników tymczasowych do pracy w firmie z siedzibą w Holandii.

W tym przypadku kierownictwo i nadzór nie muszą być zapewniane przez pracodawcę, wystarczy że zajmie się tym firma w Holandii (usługobiorca). Pracodawca pozostaje odpowiedzialny za warunki zatrudnienia pracownika agencji tymczasowej.

Ustawa WagwEU definiuje pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Posted Workers section na stronie Komisji Europejskiej (dostępną w wielu językach).