Pracodawca / Samozatrudniony

Informacje o mnie w portalu są nieprawidłowe. Czy można je zmienić?

Jeśli zgłoszenie jest nieprawidłowe, możesz zwrócić się do zagranicznego pracodawcy, który dokonał notyfikacji, z prośbą o poprawienie danych.

Jeśli zagraniczny pracodawca odmówi poprawienia danych, możesz złożyć uzasadniony wniosek do Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia o wprowadzenie zmian w Twoich danych.

Aby Ministerstwo mogło zareagować jak najskuteczniej i jak najefektywniej, do wniosku powinieneś dołączyć kopię ważnego dowodu tożsamości, na przykład za pośrednictwem aplikacji mobilnej KopieID. Bez ważnego dokumentu tożsamości wniosek nie może zostać rozpatrzony. Po potwierdzeniu dowodu Twojej tożsamości, kopia Twojego dowodu osobistego zostanie natychmiast usunięta.

Zobacz również oświadczenie o ochronie prywatności Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Pracodawcy zagraniczni, którzy nie dokonają zmiany zgłoszenia po otrzymaniu uzasadnionego wniosku, mogą zostać ukarani grzywnę przez holenderski Inspektorat SZW.