Pracodawca / Samozatrudniony

Jakich dokumentów podróży potrzebują pracownicy delegowani?

Pracownicy muszą posiadać dokument podróży.

Twoi pracownicy muszą posiadać dokument podróży. W przypadku mieszkańców krajów UE, strefy EOG oraz Szwajcarii wystarczy paszport lub dowód osobisty. Pracownicy spoza UE, i EOG lub Szwajcarii muszą posiadać oprócz paszportu krajowego, pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę w kraju, w którym zazwyczaj pracują (państwo członkowskie UE, państwo członkowskie EOG lub Szwajcaria), które są ważne przynajmniej przez cały okres oddelegowania do Holandii. Więcej informacji o pracownikach spoza UE, EOG lub Szwajcarii znajdziesz tutaj.