Pracodawca / Samozatrudniony

Jestem zagraniczną firmą transportową i zgłaszam obecnie delegacje w Europejskim portalu notyfikacyjnym (IMI). Pragnę, aby wszystkie moje dane osobowe zostały usunięte z holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego (postedworkers.nl)? Czy to jest możliwe?

Nie, danych z holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego nie można usunąć. Twoje dane znajdują się w tym portalu notyfikacyjnym, ponieważ zgodnie z Ustawą o warunkach pracy pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) jesteś prawnie zobowiązany do dokonania w nim zgłoszenia.

Od 1 czerwca 2022 r. prawie we wszystkich przypadkach należy dokonywać zgłoszenia w Europejskim portalu notyfikacyjnym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kiedy jest mowa o delegowaniu.

Delegowania, które musisz nadal zgłaszać do holenderskiego portalu notyfikacyjnego, to:

    • Delegowania wewnątrz grupy
      Ma to miejsce wówczas, jeśli delegujesz jednego ze swoich pracowników do oddziału tej samej grupy lub koncernu w innym kraju.
    • Zatrudnienie tymczasowe przez zagraniczną agencję pracy
    • Transgraniczna działalność transportowa wykonywana przez kierowcę prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą (zzp’er), który ma siedzibę za granicą.